Maria Ohisalo. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Näin Maria Ohisalo jätti vastaamatta huumekysymykseen

Sisäministeri siirtyi puhumaan moniammatillisuudesta ja kokemusasiantuntijoista.

Eduskunnan kyselytunnilla torstaina ensimmäinen kysymys esitettiin viimeaikaisten huumeuutisten johdosta valtioneuvoston huumausainestrategiasta.

PS:n Mika Niikko kysyi sisäministeriltä ja vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalolta. Niikon mukaan Ohisalo on todennut vihreiden kannattavan huumeiden käytön rangaistavuudesta luopumista, mukaan lukien kovien huumeiden käytön salliminen.

Niikko muistutti sisäministeriön vastaavan yleisestä turvallisuudesta. Hän kysyi, onko Ohisalo edelleen huumeista samaa mieltä kuin mitä on lausunut ja ymmärtääkö hän lausuntojen antavan väärän kuvan huumeiden haitoista.

Maria Ohisalo vastasi näin:

– Arvoisa puhemies! Kiitos edustaja Niikolle kysymyksestä. Sisäministeriön raporteissa on vuosia kirjoitettu auki se, että syrjäytyminen on sisäisen turvallisuuden suurin uhka. Kyse on siitä, että ihmiset jäävät tässä yhteiskunnassa ulkopuolelle työstä, koulutuksesta, palveluista. Ja usein valitettavasti nykyisellään on niin, että jos ihmisellä on jokin ongelma, niin ihmiset eivät saa ajoissa siihen apua, sisäministeri Maria Ohisalo aloitti.

– Tähän kysymykseen, myös huumeidenkäyttökysymykseen, meidän täytyy puuttua yhdessä moniammatillisesti. Se mistä ollaan täysin samaa mieltä ja samoilla linjoilla poliisin kanssa on se, että moniammatillista yhteistyötä tarvitaan. Poliisin ennaltaehkäisevä strategia on erittäin keskeisessä asemassa siinä, että hyvässä aikataulussa hyvissä ajoin poimitaan ne nuoret, joilla on niitä riskejä jäädä sivuun yhteiskunnan hyvästä kehityksestä ja poliisien resursseja tämä hallitus on lisännyt ja tulee lisäämään tästä eteenpäinkin.

– Ennaltaehkäisy keskiöön. Haittojen vähentäminen ylipäätään keskiöön, kaikessa siinä mitä tehdään. Ja kokemusasiantuntijoiden kuuleminen entistä vahvemmin, uskon että ministeri (Krista) Kiuru erityisesti ymmärtää tämän kokemusasiantuntijoiden kuulemisen myös tässä yhteydessä, Ohisalo jatkoi.

Seuraava kysymys sisäministeri Ohisalolle tehtiin katujen huumekaupan kitkemisestä. Näin hän vastasi:

– Arvoisa puhemies! Kiitokset edustaja (Riikka) Purralle hyvästä kysymyksestä. Suomessahan tehdään vahvasti yhteistyötä poliisin, tullin ja rajan kesken, tämä ptr-yhteistyö on jo vuosia toiminut ja on erittäin toimivaa. Mutta se ei toteudu ilman riittäviä resursseja. Kuten ollaan hallintovaliokunnassakin yhdessä keskusteltu tästä asiasta, että Suomen turvallisuusviranomaisten kenttä on erittäin heikosti resurssoitua, Maria Ohisalo sanoi.

– Verrataan pelkästään vaikka Ruotsiin, niin poliisien määrät ovat erittäin pienet suhteessa väestön määrään, ja tähän hallitus on nyt jo ohjelmassaan tarttunut. Lisää joka vuosi poliisien määrärahoja, ja tällekin vuodelle tulleet määrärahalisäykset on kohdennettu sinne ennalta estävään toimintoon. Muun muassa. Joka nimenomaan on sitä hyvin varhaisessa vaiheessa puuttumista.

– Totta kai tämä järjestäytyneen rikollisuuden torjunta on ihan yhteinen eurooppalainen iso haaste, ja siinä Suomi ei suinkaan ole yksin vaan Europolin kanssa hyvässä yhteistyössä vaihdamme jatkuvasti tietoja jäsenvaltioiden kesken, paitsi eurooppalaista yhteistyötä myös kahdenvälistä yhteistyötä tehdään monessa. Ja muun muassa eräänä avauksena olen esittänyt tässä että pohjoisen rajalla täytyy myös vahvistaa poliisien yhteistyötä maiden rajojen yli, jotta voidaan puuttua tällaisiinkin kysymyksiin yhdessä, Ohisalo totesi.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja opetusministeri Li Andersson joutui sanomaan, että ”kukaan tässä rivissä, mikään ministeri ei ole millään tavalla vähätellyt huumeongelmaa Suomessa eikä millään tavalla vähätellyt sitä tragediaa, joka liittyy näiden nuorten huumekuolemiin”.

Maria Ohisalo jatkoi myöhemmin aiheesta vielä todeten, että ”hoito täytyy asettaa aivan keskiöön tässä kaikessa. Ihmisen täytyy päästä nykyistä nopeammin hoitoon. Ja häpeä täytyy saada pois siitä koko kuviosta, että ihmiset eivät sen takia jättäydy ulkopuolelle, että häpeävät sitä asiaa, tai pelkäävät että tulevat potentiaalisesti rangaistuksi tästä asiasta”.

Kokoomuksen Kalle Jokinen totesi huumeisiin kuolleen Suomessa viime vuonna 261 ihmistä, joista suurin osa nuoria ja kaikki valtavia tragedioita.

– Ja mikä on hallituksen ministerien vastaus tähän kysymykseen? Kolme hallituksen keskeistä ministeriä – opetuksesta, turvallisuudesta, sosiaali- ja terveystoimesta vastaavat ministerit – pitävät huumemyönteisiä lausuntoja julkisuudessa, Kalle Jokinen sanoi.

– Jopa yksi puolueista, vihreä puolue, on linjannut puolueohjelmissaan, että kovienkin huumeiden käytön rangaistavuudesta ja pienen määrän hallussapidon rangaistavuudesta pitäisi luopua. Teillä on nyt valta vaikuttaa tähän huumekuolemien vahvaan kasvuun. Ottakaa se valta ja vastuu. Tehkää konkreettisia toimia, että tänä vuonna ei enää kuole Suomessa näin paljon, Jokinen vetosi.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) vastasi, että ”tämä hallitus ei ole dekriminalisoimassa huumepolitiikkaa, ei lieventämässä huumelainsäädäntöä. Ja tämä on hallituksen kanta”.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt