Lakimuutos karkotusten nopeuttamisesta tapauksissa, joissa ulkomaalainen on syyllistynyt rikoksiin, tulee voimaan vuoden alussa. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Näin lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistukset kiristyvät

Lakimuutos tuo törkeän lapsenraiskauksen rikoslakiin.

Oulussa ilmenneet poikkeuksellisen törkeät raiskaustapaukset ovat järkyttäneet suomalaisia. Tutkinnan kohteena on kolme nuoriin tyttöihin kohdistunutta seksuaalirikosta.

Poliisi on ottanut kiinni tapausten vuoksi yhdeksän ulkomaalaista henkilöä. Poliisin mukaan kiinniottoja voi tulla lisää.

Päättäjiltä on vaadittu toimia tilanteeseen puuttumiseksi. Aiheeseen liittyviä lakihankkeita on parhaillaan meneillään sisäministeriön ja oikeusministeriön hallinnonaloilla.

Oikeusministeri Antti Häkkäsen (kok.) rangaistusten kiristämisen ohjelmaan kuuluu lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusten kiristyksiä. Lakiesityksen mukaan rikoslakiin tuotaisiin lapsen törkeä raiskaus.

Törkeästä lapsenraiskauksesta rangaistaisiin sitä, joka syyllistyy samaan aikaan kahteen rikokseen: törkeään raiskaukseen ja sukupuoliyhteyden käsittävään törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön.

Säännöksen lähtökohtana on, että lapsi ei voi koskaan antaa pätevää suostumusta sukupuoliyhteyteen aikuisen kanssa. Törkeää lapsenraiskausta koskevaa säännöstä sovellettaisiin väkivallan lisäksi myös tilanteisiin, joissa lapsi on kykenemätön puolustamaan itseään tai ilmaisemaan tahtoaan.

Rangaistus törkeästä lapsenraiskauksesta olisi 4−12 vuotta vankeutta, mikä merkitsisi vähimmäisrangaistuksen ankaroitumista kahdella vuodella nykyisestä. Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistus korotettaisiin nykyisestä 4 vuodesta 6 vuoteen vankeutta.

Lakiesitys on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Ministeri Häkkäsen rangaistusten kiristämisen ohjelman tuomiin muutoksiin varattiin kevään kehysriihessä 0,87 miljoonan euron määrärahalisäys.

Ennaltaehkäisyä lakimuutoksilla

Vuoden alussa astuu voimaan lakimuutos, jonka myötä karkotus voidaan suorittaa nopeammin niissä tapauksissa, joissa ulkomaalainen on syyllistynyt rikokseen.

Karkotuspäätöksen voidaan panna täytäntöön 30 päivän kuluttua tiedoksiannosta, ellei hallinto-oikeus ole kieltänyt täytäntöönpanoa. Vielä tällä hetkellä päätöksiä ei voida panna täytäntöön ennen kuin mahdolliset valitukset on hallinto-oikeudessa käsitelty.

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) kommentoi Iltalehdelle, että lakimuutokset voivat osaltaan auttaa ennaltaehkäisemään Oulun kaltaisia tapauksia. Hän painottaa myös arvojen opettamisen tärkeyttä.

– Valistus- ja asennetyötä tehdään toki kotoutumisen yhteydessä, mutta siinä meidän täytyy vielä katsoa, mitä voidaan edellyttää nykyistä selkeämmin asenteiden tasolla. Ikään kuin katsoa, millä keinoilla tänne muuttavat voivat nykyistä enemmän sitoutua meidän arvosääntöihimme. On täysin pöyristyttävää, että kukaan kuvittelee, että suomalaisessa yhteiskunnassa voisi näin toimia, Mykkänen sanoo.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt