Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko. LEHTIKUVA / MESUT TURAN

”Näin kumotaan väite, että sote-uudistus rahoitettaisiin asiakasmaksuilla”

Annika Saarikon mukaan tavoitteena ei ole kerätä yhteiseen kassaan lisää varoja kansalaisten palvelumaksuina.

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa kiitteli, että lakiesitys sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista on viimein saatu eduskuntaan. Nykyinen asiakasmaksuja koskeva lainsäädäntö on vuodelta 1992.

Lailla selkeytetään muun muassa ikäihmisten palvelumaksuja ja tehdään lasten terveydenhuolto maksuttomaksi. Jatkossa maksukattoon sisällytettään myös suun terveydenhuollon maksut.

– Tämä on loistava uudistus. Ja on todella hyvä, että laissa säädetään ne asiat, mistä voidaan maksu säätää, niin näin eivät tulevat sote-alueet ja maakunnat voi itse keksiä maksuja ja näin myöskin kumotaan se väite, mitä oppositio on nostanut, että sote-uudistus rahoitettaisiin asiakasmaksuilla. Näin ei todellakaan tulla tekemään, Sari Sarkomaan sanoi eduskunnan lähetekeskustelussa.

Sarkomaa totesi kuitenkin, että maksut ovat pohjoismaisittain korkeat. Hän toivoo, että seuraavissa hallitusneuvotteluissa otetaan askelia kolmen eri maksukaton yhteen nivomiseksi.

Maksukatto nousee 60 eurosta 600 euroon

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajan, kansanedustaja Krista Kiurun (sd.) mukaan ihmiset, jotka sairastavat paljon, joutuvat esityksen myötä erityisen hankalaan asemaan.

– Jokainen suomalainen on oppinut ja tietää, että kun kolme kertaa käyt lääkärissä, niin siinä ne vuoden maksut olivat. Nyt maksut voidaan rajata reiluun 60 euroon keskimääräisesti kunnissa, se tulee nousemaan jopa yli 600 euron, Kiuru sanoi.

Vasemmistoliiton Li Anderssonin mukaan lakiesityksen keskeinen ongelma on se, parannukset rahoitetaan käytännössä perusterveydenhuollon käyntimaksujen määrää kasvattamalla.

– Terveyskeskusmaksujen välikaton poisto tulee kasvattamaan paljon sairastavien pienituloisten suomalaisten vuosittaisia menoja jopa sadoilla euroilla, Andersson sanoi.

SDP:n kansanedustaja Maria Guzenina totesi, että sosiaali‑ ja terveydenhuollon asiakasmaksuissa, lääkkeissä ja matkoissa on kaikissa omat erilliset maksukattonsa.

– Täytyy siis käyttää 1 600 euroa ennen kuin kaikki katot täyttyvät ja maksuihin saa helpotusta — 1 600 euroa.

Pienituloinen on oikeutettu huojennukseen

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) totesi, että uudistus on kokonaisuus, josta on löydettävissä yksityiskohtia, joista voi sanoa, että jokin kohta huononee, ja yksityiskohtia, joista voi sanoa, että jonkun asema paranee.

– Täällä on aivan oikeutetusti nostettu esiin pienituloisten asema. Voitte olla vakuuttuneita siitä, että tätä olen miettinyt hyvin paljon esityksen valmistelua johtaessani. Oleellisinta on nyt huomioida se, että tällä esityksellä ei ole tavoitteena kerätä yhteiseen kassaan lisää varoja kansalaisten palvelumaksuina, Saarikko sanoi.

Hänen mukaansa oleellista on myös havaita, että toisin kuin tänä päivänä laki velvoittaa palvelun järjestäjää eli maakuntaa entistä selkeämmin kertomaan ihmiselle oikeutuksestaan maksuhuojennukseen tai maksuvapautukseen, jottei toimeentulotukeen siirrettäisiin maksuja, joista ihminen olisi pienituloisuutensa vuoksi saanut huojennuksen.

– Oleellinen osa pienituloisen näkökulmasta on huomioida myös se, että ne palveluiden osa-alueet laajenevat, mukaan lukien suun terveydenhuolto, jotka lasketaan tuon maksukaton piiriin kuuluviksi. Olen edelleen samaa mieltä, että maksukattojen yhdistäminen on varteenotettava ja harkinnan arvoinen asia, mutta tässä esityksen kokonaisuudistus, kaikki se, mitä tähän mennessä saatiin aikaiseksi, Saarikko kertoi.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt