Alkon vähittäismyynti kasvoi viime vuonna. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Näin korona vaikutti suomalaisten juomiseen

Matkustusrajoitukset näkyvät alkoholin hankintakanavien muutoksina.

Suomalaisten alkoholinkulutus väheni viime vuonna, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Alkoholin kokonaiskulutus 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti väheni 5,2 prosenttia vuonna 2020, ja oli 9,2 litraa sataprosenttista alkoholia. Laskun syynä olivat koronaepidemia ja sen rajoitustoimet, jotka vähensivät suomalaisten alkoholinkulutusta etenkin huhti–kesäkuussa 2020.

Alkoholinkulutus lasketaan kansainvälisten tilastojen mukaisesti 15 vuotta täyttänyttä kohti, vaikka lain mukaan alkoholijuomia voivat ostaa vasta 18 vuotta täyttäneet.

THL:n mukaan kokonaiskulutuksen väheneminen johtuu keskeisesti alkoholijuomien matkustajatuonnin vähenemisestä yli 50 prosentilla vuoden 2020 aikana.

Koronaepidemiasta johtuneet matkustamisen rajoitukset vähensivät matkustamista ulkomaille sekä Ruotsiin ja Viroon suuntautuvaa risteilymatkailua, joka on yksi keskeisimpiä alkoholin matkustajatuonnin kanavia.

– Matkustajatuonnin puolittumista selittävät keväällä 2020 alkanut koronaepidemia, ulkomaanmatkailun rajoitukset ja näistä seurannut matkailun raju väheneminen, THL:n johtava asiantuntija Thomas Karlsson sanoo tiedotteessa.

Koronaepidemian vaikutukset kotimaan myynnissä näkyvät alkoholin hankintakanavien muutoksena. Ravintoloille ja matkailulle asetetut rajoitukset kanavoivat alkoholijuomien hankinnan aiempia vuosia enemmän Alkoon ja päivittäistavarakauppoihin.

Vähittäismyynti kasvoi eniten keväällä 2020. Vähittäiskulutuksen kasvussa oli suuria alueellisia eroja: kasvu painottui Etelä-Suomeen, ja Pohjois-Suomessa vähittäiskulutus lisääntyi selvästi vähemmän kuin muualla maassa.

Alkon ja päivittäistavarakauppojen vähittäismyynti 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti lisääntyi 6,8 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna.

Sen sijaan ravintoloiden anniskelukulutus väheni 40,5 prosenttia. Anniskelukulutuksen huomattava lasku ei kuitenkaan suuresti vaikuta alkoholijuomien kokonaiskulutukseen. Anniskelukulutuksen osuus kokonaiskulutuksesta on pieni, vuonna 2020 vain 7 prosenttia.

Eurooppalaisen avoimen kyselyn perusteella suuri osa suomalaisista ei lisännyt alkoholinkulutustaan vuonna 2020. Pieni, jo ennestään alkoholia eniten käyttävien ryhmä ilmoitti lisänneensä kulutustaan.

Alkoholitilastointi jakautuu tilastoituun kulutukseen eli alkoholijuomien myyntiin kotimaassa sekä niin sanottuun tilastoimattomaan kulutukseen, jonka määrän arviointi perustuu kyselyihin.

Tilastoimattomasta alkoholinkulutuksesta poistettiin vuodesta 2000 alkaen kotivalmistus, laiton valmistus ja salakuljetus sekä suomalaisten ulkomailla nauttima alkoholi. Tilalle otettiin arvio suomalaisten internetin kautta ulkomailta ostamien alkoholijuomien määrästä, joka on saatavilla vuodesta 2017 alkaen.

Arvio internetin kautta ulkomailta ostetun alkoholin määrästä oli noin 1,9 miljoonaa litraa sataprosenttista alkoholia vuonna 2020 ja 1,2 miljoonaa litraa vuonna 2019.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt