Kokoomus ei edelleenkään palaa haluamaan monarkiaa Suomeen. Wikimedia Commons Aleister Crowley

Näin kävi aloitteelle saada monarkia Suomeen

Kokoomuksen puoluekokous hylkäsi monien aloitteiden joukossa kuninkaan paluun koeäänestyksessä.

Kokoomuksen Turun puoluekokous hylkäsi sunnuntaina Joensuun opiskelevien porvarien aloitteen Suomen valtiomuodon muuttamisesta monarkiaksi.

Joensuulaiset opiskelijat ovat esittäneet aloitteen lukuisille puoluekokouksille kahden vuoden välein.

Aloitteesta käytiin Turussa koeäänestys. Siinä kokoomuksen puoluehallituksen kanta voitti aloitteen. Puoluehallituksen mielestä ”jatkossakin parhaan valtiomuodon perustan tajoaa tasavaltalainen malli… syitä parlamentarismin kehityksen peruuttamiselle ei ole esitetty”.

– Suomi pysyy tasavaltana, puoluekokouksen vastaava puheenjohtaja Petri Lahesmaa totesi vitsaillen nuijaa kopauttaessaan.

Kokoomuksen puoluehallituksen vastaukset voittivat puoluekokouksessa lähes kaikki äänestykset, jotka eri aloitteista käytiin. Poikkeuksen teki Hämeen kokoomusopiskelijoiden aloite perintöveron perinnön kohtuullistamisesta ”siltä varalta, ettei perintöveroa saada lähitulevaisuudessa kokonaan lakkautettua”.

* Hyväksytyssä aloitteessa todetaan kiinteistön myynnin olevan toisinaan hidasta ja perintöveron maksuaikataulun joustamaton. Siksi epälikvidin perinnnön perijällä on suuri riski joutua taloudellisiin vaikeuksiin. Perintöveron perintää halutaan kohtuullistaa niin, ettei vaikeuksissa olevalle joutuisi huomattavaa haittaa.

* Perintöverosta kokoomuksen kanta on myös ”perintö-, lahja- ja luovutusvoittoveron muodostaman kokonaisuuden muutostarpeita olisi syytä arvioida tarkemmin, jotta aloitteessa nostettuja ongelmia voitaisiin helpottaa. Tästä syystä puoluehallitus puoltaa asiantuntijaselvityksen tekemistä perintöveron poistamisesta osittain tai kokonaan ja veron korvaamisesta esimerkiksi luovutusvoittoverolla”.

* Puoluekokous päätti aloitteiden yhteydessä lisänäkemyksenään Natoon, että ”mahdollisen Nato-jäsenyyden takana pitää olla valtiojohdon ja eduskunnan enemmistön sekä Suomen kansan tuki. Tämä on kuitenkin mahdollista todentaa myös muutoin kuin kansanäänestyksen kautta”. Puoluekokous toteaa kokoomuksen kannattaneen Nato-jäsenyyttä vuoden 2006 puoluekokouksesta lähtien.

* Kirjojen ja lehtien arvonlisäkantaa pitää kokoomuksen puoluekokouksen mielestä voida laskea.

* Tiukassa äänestyksessä puoluekokous jätti hyväksymättä Tiitisen lista julki -aloitteen. Puoluehallituksen mukaan kuitenkin ”olisi hyvä, että ensivaiheessa nk. Tiitisen lista luovutettaisiin rajoitetusti tutkijoiden käyttöön. Tämän jälkeen voitaisiin harkita listan julkistamista kokonaisuudessaan jo ennen vuotta 2050”.

* Kokoomuksen nuoret esittivät kaikkien yritystukien lakkauttamista. Puoluehallituksen voittaneen kannan mukaan aloitteen tavoitteet ovat pääpiirteissään erittäin kannatettavia, mutta ”aloite kuitenkin merkitsisi joidenkin sellaisten tukien lakkauttamista, jotka ovat taloustieteellisestäkin näkökulmasta perusteltuja positiivisten ulkoisvaikutusten takia”.

* Hämeen kokoomusopiskelijoiden aloite X-vero-osuudesta hylättiin koeäänestyksessä.

* Puoluekokous hyväksyi kannan, jonka mukaan kokoomuksen tavoitteena on ”tehottomien verotukien, kuten työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistaminen ja verokantojen vastaava alentaminen”.

LUE MYÖS:
Kokoomus äänesti PS-yhteistyön mahdollisuudesta – ei sulje pois
Finlandia-hymnille ei tukea kansallislauluksi
Mikä X-vero-osuus? Puoluekokouksen kuumat aloitteet
Puoluekokoukselta päätös: Alkon monopoli purettava

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt