Ammattiliittoihin sitoutumaton YTK tunnetaan myös nimellä Loimaan kassa. Kuva: YTK

Näille aloille virus osui erityisen kovaa

Yleisen työttömyyskassan jäsenkyselyssä 40 prosenttia kertoi olevansa epävarmassa työtilanteessa.

Yleinen työttömyyskassa YTK kartoitti alkukesästä laajalla kyselyllä jäsentensä työtilannetta ja näkymiä tulevasta. Kysely toteutettiin koronarajoitusten ollessa vielä voimassa, ja siihen vastasi yhteensä 21 715 henkilöä.

Haasteellisin tilanne oli YTK:n mukaan erityisesti palvelu-, matkailu-, ravintola-, markkinointi- ja kaupan alalla. Vastauksissa nousivat esille epävarmuus ja epätietoisuus myös tulevaisuuden suhteen.

Kyselyn vastaajista vain 54 prosenttia oli kokopäiväisesti töissä ja 40 prosenttia oli joko lomautettuna, epäsäännöllisessä työsuhteessa tai työttömänä. 35 prosenttia koki olevansa hankalassa tilanteessa ja arvioi lomautuksen tai työttömyyden jatkuvan tai olevan hyvin mahdollinen.

Koronan vaikutuksista kärsivät erityisesti jäsenet palvelu-, matkailu-, ravintola- ja kaupan alalla sekä mainonnan ja markkinoinnin tehtävissä. Eniten lomautuksia oli naisvaltaisilla matkailu- ja ravitsemusalalla, mainonnassa ja markkinoinnissa sekä kaupan alalla.

Työttömyyttä oli toimialoista eniten mainos- ja markkinointi- sekä palvelualoilla. Ikäryhmistä korostuivat lomautetuissa nuoret alle 35-vuotiaat ja työttömissä vanhemmat yli 55-vuotiaat.

– Koronatilanne on tietysti koskettanut ihan jokaista suomalaista, mutta kuten kyselymmekin kertoo tietyille aloille lomautukset ja irtisanomiset ovat iskeneet erityisen kovaa. Niillä aloilla myös työntekijöiden näkymät syksyyn ovat epävarmempia, kertoo YTK:n viestintäjohtaja Ilona Kangas tiedotteessa.

Vastanneista vajaa kolmannes kertoi taloudellisen tilanteensa olevan huono. Näin kokivat erityisesti työttömät, lomautetut, opiskelijat, osa-aikatyöläiset ja jäsenet koronan kurittamilla aloilla. Kyselyn vastaajista enemmistö vastasi kuitenkin tulevansa taloudellisesti toimeen melko hyvin tai hyvin. Näin vastasivat korkeakoulutetut, hyvässä työasemassa tai kokopäivätyössä olevat jäsenet toimialoilta, joihin koronalla ei ollut suurta vaikutusta.

Noin 60–65 prosentilla vastanneista on melko vakaa työtilanne, kun taas 35–40 prosentilla lomautukset, työn epäsäännöllisyys tai työttömyys luovat epätietoisuutta tulevasta. Vastaajista 21 prosenttia arvioi työtilanteensa paranevan, kun 12 prosenttia arvioi sen huonenevan. Työttömistä taas suurin osa arvioi pysyvänsä työttömänä.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt