Näille aloille esitetään pakollisia soveltuvuuskokeita

Ammattiliitot JHL, OAJ, SuPer ja Tehy jättivät opetus- ja kulttuuriministerille esityksen soveltuvuuskokeista.

Ammattiliitot JHL, OAJ, SuPer ja Tehy vaativat keskiviikkona opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle (kok.) jättämässään esityksessä, että ammatillisen koulutuksen reformin ja sote-uudistuksen yhteydessä säädetään SORA-opintoihin pakolliset soveltuvuuskokeet.

SORA-tutkinnot johtavat ammatteihin, joissa työntekijät ovat vastuussa toisten ihmisten terveydestä ja turvallisuudesta. Liittojen mielestä soveltuvuus alalle pitää arvioida jo ennen opintojen alkamista.

Liittojen mukaan ammatillisen koulutuksen reformin keskipisteenä oleva työelämä- ja asiakaslähtöisyys ei voi toteutua, ellei jo opiskelijavalinnassa oteta huomioon potilas- ja asiakasturvallisuutta ja palveluiden laadun näkökulmaa. Myös valittaessa kasvatusalan opiskelijoita on varmistettava lasten ja nuorten turvallisuus.

SORA-säädösten tavoitteena on parantaa koulutuksen ja sen jälkeisen työelämän turvallisuutta sekä lisätä koulutuksen ja tutkinnon järjestäjien mahdollisuutta puuttua opiskelijan soveltumattomuuteen ja häntä koskeviin turvallisuuskysymyksiin.

– Potilas- ja asiakasturvallisuuden, liikenteen turvallisuuden, alaikäisten turvallisuuden sekä opiskelijoiden opiskeluturvallisuuden ja henkilöstön työyhteisön turvallisuuden parantaminen on kaikkien etu. Aloille, joissa ollaan vastuussa toisten ihmisten terveydestä ja turvallisuudesta ei pidä valita opiskelijoita ilman soveltuvuuden testausta, selviää JHL:n, OAJ:n, SuPerin ja Tehyn tiedotteesta.

Liitot esittävät myös, että opintojen aikana koulutuksen järjestäjän kynnystä arvioida opiskelijan soveltuvuutta madalletaan ja keinoja puuttua myös opintojen aikana esille tulevaan soveltumattomuuteen lisätään.

Liitot esittävät nykyistä matalampaa kynnystä myös päihdeseulan käyttöönotolle. Koulutuksen järjestäjien käytössä olevat keinot puuttua soveltumattomuuteen ovat osoittautuneet toimimattomiksi ja järjestelmä raskaaksi.

Liitot ovat erittäin huolissaan myös siitä, että opettajien ja työelämän edustajien mukaan vähentynyt lähiopetus tuottaa ongelmia: työpaikalle tullaan yhä heikommalla teoriaosaamisella, jolloin työntekijöiden vastuu teoriaopetuksesta kasvaa.

Liittojen mukaan opettajien käytettävissä olevat ohjausresurssit ja tuki työpaikoille ovat vähentyneet. Ammatillisen koulutuksen reformissa tulee ottaa huomioon työpaikoilla lisääntyvä opetus- ja ohjaustyö takaamalla opettajille riittävät resurssit tukea työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt