Kirsi Varhila. LEHTIKUVA/ANTTI AIMO-KOIVISTO

Näillä perusteilla Kirsi Varhila valittiin kansliapäälliköksi – LM sai muistion

Sosiaali- ja terveysministeriön sosialidemokraatti osastopäällikkö ohitti valinnassa kokoomuslaisen kansliapäällikön.

Paremmat valmiudet, motivaatio johtaa ja varmistaa tulevan sote-uudistuksen läpivienti sekä näytöt edellisen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun johtamisesta nostivat osastopäällikkö Kirsi Varhilan sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäälliköksi tehtävää hoitaneen Päivi Sillanaukeen ohi, kertoo Lännen Media.

Sillanaukeen kokemusta kansainvälisistä tehtävistä ei pidetty valinnan kannalta yhtä olennaisena kriteerinä. Myöskään seitsemän vuoden kokemus kansliapäällikkönä ei taannut hänelle jatkoa tehtävässä.

Tiedot käyvät ilmi Lännen Median pyytämästä nimitysmuistiosta.

Varhila on taustaltaan sosialidemokraatti, Sillanaukee kokoomuslainen. Puoluekantaan muistiossa ei viitata. Hakijoiden vertailussa kuitenkin todetaan, että kansliapäällikkö on keskeisin virkamies, joka vastaa muun muassa poliittisen ohjauksen välittymisestä ministeriön hallinnonalan toimintaan.

Muistiossa todetaan, että nykyiseen hallitusohjelmaan sisältyy merkittäviä ja laaja-alaisia STM:n hallinnonalaa koskevia uudistuksia. Siksi kansliapäällikön valinnassa haluttiin painottaa enemmän ministeriön sisäisen toiminnan kokonaisuuden johtamista kuin kansainvälistä vaikuttamista.

Sillanaukee oli painottanut haastatteluissa laajaa kansainvälistä kokemustaan muun muassa WHO:n hallintoneuvostossa, jossa hän on toiminut vuodesta 2018 lähtien Suomen edustajana.

Varhilan vahvuutena pidettiin erityisesti hyvää toimeenpanokykyä ja organisointitaitoa sekä keskeistä roolia edellisen sote- ja maakuntauudistusyrityksen valmistelun johtamisessa.

– Hänellä voidaan arvioida olevan parhaat valmiudet sekä motivaatio johtaa ja varmistaa tuoreeseen hallitusohjelmaan sisältyvien sosiaali- ja terveysministeriön toimialaa koskevien suurten uudistushankkeiden läpivienti, muistiossa todetaan.

Varhilaa ja Sillanaukeeta pidettiin 12 hakijan joukosta kärkiehdokkaina. Tehtävään Varhilaa esitti sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.), joka haastatteli molemmat ehdokkaat.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt