Myös ammatillisille oppilaitoksille halutaan mahdollisuus myydä tutkintoja

Kokoomuksen Sanna Lauslahden mielestä korkeakoulujen lisäksi myös ammatillisten oppilaitosten tulisi voida myydä tutkintoja ulkomaisille opiskelijoille.

Kokoomuksen kansanedustaja Sanna Lauslahti toteaa tiedotteessaan olevansa tyytyväinen, että korkeakoulut pääsevät viimein myymään tutkintoja EU- ja ETA-alueen ulkopuolisille maille ja opiskelijoille. Tämä mahdollistaa hänen mukaansa pitkällä tähtäimellä korkeakoulujen rahoituspohjan laajentamisen.

Lauslahden mukaan uusien koulutustuotteiden ympärille rakentuvan liiketoiminnan kehittäminen vie oman aikansa.

– Nyt annamme laadukasta tutkintoon johtavaa koulutusta ilmaiseksi. Selvää on, että suomalaisen veronmaksajan tehtävä ei ole maksaa venäläisen tai intialaisen opintoja. Tavoitteena tulee olla, että koulutusvientituotteiden myynti on taloudellisesti kannattavaa, eduskunnan sivistysvaliokunnan varapuheenjohtajana toimiva Sanna Lauslahti sanoo.

Hänen mukaansa ammatillisen puolen koulutusvientimarkkinat ovat jääneet vähemmälle huomiolle.

– Ammatillisella puolella olisi mahdollisuuksia myydä yli 360 tutkintoa. Jos tähän lisätään vielä tutkinnonosat, on oppilaitoksilla mahdollisuus moninkertaistaa tarjontansa.

– On ilahduttavaa huomata, että ammatilliset oppilaitokset ovat päässeet ottamaan askeleita koulutusviennin saralla. Jo nyt myydään lyhytkursseja ja kehittämispalveluita. Tämän lisäksi ammatilliset oppilaitokset ovat innokkaita myymään myös tutkintoja. Pykäläesteet tutkintoviennistä on raivattava pois ammatillisella puolella, kansanedustaja haluaa.

Hänen mielestään ammatillisen koulutuksen järjestämisluvassa on annettava mahdollisuus antaa koulutusta missä päin maailmaa tahansa. Myös opetus- ja tutkintokieli on saatava vapaasti määrittää maakohtaisesti.

– Maailmalla jaetaan koulutusmarkkinoita kovaa vauhtia. Ammatillisille oppilaitoksille tulee pikaisesti antaa mahdollisuus myydä laadukkaita tutkintojaan ulkomailla. Siitä hyötyvät kaikki – ennen kaikkea suomalainen nuori, jolle tulee taata maksuton ja laadukas koulutus myös tulevaisuudessa, Sanna Lauslahti toteaa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt