Myanmarin valtiokansleri Aung San Suu Kyi. LEHTIKUVA/AFP

Myanmar syytettynä kansainvälisessä tuomioistuimessa

Myanmarin valtion toimia rohingya-väestöä vastaan aletaan käsittelemään Haagin kansainvälisessä tuomioistuimessa.

Myanmarin valtiokansleri-ulkoministeri Aung San Suu Kyi johtaa maan delegaatiota tänään alkavassa istunnossa. Haagin kansainvälisen tuomioistuimen ICJ:n tehtävänä on muodostaa oikeudellisia tulkintoja valtioiden välisiin kiistoihin ja sovitella niitä.

Syytteen Myanmaria vastaan on nostanut Gambia monien muslimienemmistöisten valtioiden puolesta. Myanmarin väestö koostuu valtaosin buddhalaisista ja maan hallitus ja armeija ovat kutsuneet Rakhinen osavaltiossa sukupolvien ajan asunutta pääosin muslimeista koostuvaa rohingya-väestöä vierasperäisiksi bengaleiksi, joille ei ole suostuttu myöntämään Myanmarin kansalaisuutta.

Vuonna 2017 Rakhinen tilanne kärjistyi, kun armeija tappoi tuhansia rohingyoja ja ajoi yli 700 000 ihmistä maanpakoon Bangladeshin puolelle.

Jo aiempina vuosina rohingyoja oli pienemmissä määrissä lähtenyt maanpakoon. Aluksi vuoden 2017 puhdistusoperaatioita pidettiin Myanmarissa vuosikymmeniä valtaa pitäneen armeijan toimina ja vuoden 2015 vaaleissa valtaan noussutta rauhannobelisti Aung San Suu Kyita vaadittiin puuttumaan asioihin ja lopettamaan rohingyojen syrjintä ja murhaaminen. Myöhemmin kävi ilmi, että armeijan toimilla oli valtiokansleriksi nousseen Suu Kyin täysi tuki.

Syyskuussa maailmanjärjestö YK:n Myanmarissa ja Rakhinessa asioita tutkinut selvitysryhmä sanoi tulleensa johtopäätökseen, jonka mukaan Myanmar on saattanut syyllistyä pyrkimykseen toteuttaa kansanmurha rohingyoja vastaan, ja että asiaa tulisi käsitellä kansainvälisissä tuomioistuimissa.

Aung San Suu Kyi on ilmoittanut perustavansa erillisen kansainvälisen oikeuden yksikön selittämään Myanmarin toimia. Pääargumenttinaan Suu Kyi avustajineen tullee käyttämään väitteitä, joiden mukaan armeijan toimet ovat olleet välttämättömiä terrorismin torjumiseksi.

Tatmadaw-nimellä tunnetun armeijan puhemies kenraali Zaw Min Tun sanoi armeijan täysin luottavan valtiokansleri Suu Kyin toimiin ja tekevän täyttä yhteistyötä hänen kanssaan asian käsittelyssä.

Min Tun sanoi kenraalien voivan tulla todistamaan Haagin tuomioistuimeen, jos hallitus niin tahtoo. Hän sanoi pitävänsä hyvänä sitä, että Myanmar pääsee esittämään näkemyksensä asiasta YK:n jäsenvaltioille. Kenraalin mukaan Rakhinen ongelmat eivät ole armeijan tai sikäläisen alkuperäisväestön, vaan muualta tulleiden laittomien siirtolaisten aiheuttamia.

Myanmarin toimia rohingya-väestöä vastaan tutkii myös kansainvälinen rikostuomioistuin (ICC). Sillä on oikeus antaa tuomioita sotarikoksiin, kansanmurhiin tai rikoksiin ihmisyyttä vastaan syyllistyneille. ICC on tuominnut muun muassa monia ex-Jugoslavian hajoamissodissa rikoksiin syyllistyneitä, joista tunnetuin lienee sittemmin edesmennyt Serbian johtaja Slobodan Milosevic.

Lisäksi argentiinalaisessa tuomioistuimessa on nostettu erillinen syyte Aung San Suu Kyita vastaan rikoksista rohingyoja kohtaan.

Myanmar on neuvotellut naapurivaltio Bangladeshin kanssa siellä maanpaossa olevien rohingyojen palaamisesta Rakhineen. Neuvotteluja on kuitenkin pidetty hyvin muodollisina, koska Myanmarin hallituksen ei uskota todellisuudessa tahtovan turvata palaavien rohingyojen turvallisuutta ja fyysistä koskemattomuutta.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt