Kirjoittajan mukaan naiset kantavat ylpeydellä huiveja. Katukuvaa Teheranista. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Faisa Kahiye: Musliminainen ei ole alistettu länsimaissa

Uskontoa käytetään tekosyynä ennakkoluuloiseen käytökseen, kirjoittaa Faisa Kahiye.

Olen muutaman viime kuukauden aikana kuullut jatkuvasti vihjailua siitä, että islam heikentää musliminaisten integroitumista länsimaihin. Väite useimmiten perustellaan sillä, että nainen peittää ihonsa ja hiuksensa, minkä katsotaan estävän toiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan sopeutumisen.

Kyseinen väite ei pidä paikkaansa. Uskonnolla ei ole mitään merkitystä siihen, opiskeleeko ja löytääkö työpaikan sekä suomalaisia ystäviä. Islam ei estä musliminaisia osallistumasta mihinkään modernin elämän osa-alueisiin, kuten työelämään, harrastustoimintaan tai yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. En kykene ymmärtämään, miten esimerkiksi se, että itse käytän töissä huivia vaikuttaisi työsuoritukseeni tai sosiaalisiin suhteisiini millään tavalla.

Yleensä uskontoon liittyvä säädyllinen pukeutuminen yhdistetään alistamiseen. On kuitenkin erittäin vaikea uskoa siihen, että liberaalissa demokratiassa voidaan pakottaa ihminen uskomaan johonkin uskontoon, johon hän ei halua uskoa. Tähän kohtaan on hyvä mainita, että islamissakaan ei saa pakottaa ketään muslimiksi. Näin ollen henkilön pakottaminen tiettyyn uskonnolliseen tapaan, kuten huivin käyttöön, on yhtä kiellettyä.

On monia asioita, joita ei-muslimit ymmärtävät islamissa väärin. Tämä voi johtua joko tietämättömyydestä tai ennakkoluuloista tai sitten silkasta halusta ymmärtää asiat tahallaan väärin. Kaikki, mikä ei sovi nykyaikaiseen länsimaiseen ajattelutapaan, ei ole automaattisesti väärin. Se, että nainen ei ole bikineissä hiekkarannalla, on täysin hänen oma valintansa – eikä kenenkään henkilön tarvitse puuttua siihen tai paheksua sitä ikään kuin säälisi häntä. Musliminainen kantaa huivia ylpeydellä – ei pakosta.

Rohkenen väittää, ettei integroitumisella uuteen yhteiskuntaan ole mitään tekemistä uskonnon kanssa. Kyse on pikemminkin lähtömaan kulttuurista, perheen tavoista ja omasta tahtotilasta, haluaako integroitua vai ei. Jos nainen haluaa päästä Suomessa pitkälle, uskonto ei ole hidaste, vaan se voi pikemminkin kannustaa ahkeruuteen. Islam kehottaa hankkimaan itselleen elantonsa sekä auttamaan hädässä olevia ihmisiä. Uskontotaustalla ei tälläkään hetkellä ole mitään merkitystä siihen, että pärjääkö Suomessa vai ei. Uskontoa käytetään lähinnä tekosyynä ennakkoluuloiseen käytökseen, kun nähdään jotain itselleen vierasta. Näin ollen kehotan kaikkia suomalaisia tutustumaan eritaustaisiin ihmisiin.

Eurooppalaisiin arvoihin kuuluu vapaus. Se on laaja käsite, joka kattaa myös uskontoon ja pukeutumiseen liittyvän itsemääräämisoikeuden. Tämä arvo koskee myös kaikkia muslimeita, jotka Euroopassa asuvat. Suodaan se heille, eikä kritisoida tai halveksuta toisen ihmisen pukeutumistapaa. Tämän myötä syntyy molemminpuolista kunnioitusta, mikä edesauttaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Sillä on kauaskantoisia vaikutuksia integroitumiseen sekä Suomessa pärjäämiseen, ja tämän myötä myös musliminaiset kokevat olevansa osa suomalaista yhteisöä.

Faisa Kahiye

Faisa Kahiye

Valtiotieteilijä, Tukholman yliopisto.