MTV:n kyselyssä kansalaisilla riittää ymmärrystä työehtojen heikennyksille

Kansalla riittää ymmärrystä mahdollisen kilpailukykysopimuksen mukanaan tuomille työehtojen heikennyksille, kertoo MTV:n uutisten teettämä kysely.

Toteutuessaan kilpailukykysopimus pidentäisi työaikaa 24 tuntia vuodessa.

Kolmannes MTV:n kyselyyn vastanneista hyväksyisi työajan pidennyksen täysin. Toinen kolmannes hyväksyisi muutoksen osittain ja kolmannes ei haluaisi missään tapauksessa pidentää työaikaansa.

Julkisen puolen lomarahojen leikkaaminen määräajaksi jakaa vastaajat kahteen leiriin. Miltei puolet yksityisellä sektorilla työskentelevistä vastaajista hyväksyy julkisen sektorin lomaraha-alennukset täysin ja osittainkin yli kolmannes.

Sen sijaan julkiselta sektorilta ei lomarahojen leikkaamiselle ymmärrystä löydy. Vastaajista 57 prosenttia ei hyväksy leikkausta lainkaan. Vain 13 prosenttia luopuisi lomarahojensa kolmanneksesta mukisematta.

Corefiner Oy:n tekemä tutkimus toteutettiin verkkopaneelissa 2.3.–4.3. välisenä aikana. Siihen vastasi 1232 henkilöä, jotka ovat iän, sukupuolen ja asuinpaikan suhteen edustava otos täysi-ikäisistä suomalaisista. Virhemarginaali on suurimmillaan kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Kommentit