MTV: Suurin osa kansalaisista ei koe turvallisuutensa heikentyneen

Katupartioinnit puhuttavat ja itsepuolustuskurssit täyttyvät, mutta MTV:n tekemän kyselyn mukaan suurin osa kansalaisista ei koe turvallisuutensa heikentyneen.

MTV:n teettämään kyselyyn vastasi lähes 1 400 suomalaista. Kyselyssä kartoitettiin henkilön ikä ja asunpaikka, mutta ei sukupuolta.

Suurin osa vastaajista, eli 68 prosenttia oli sitä mieltä, että heidän turvallisuutensa kodin ulkopuolella liikuttaessa ei ollut heikentynyt viimeisen puolen vuoden aikana. 32 prosenttia sen sijaan tunsi turvallisuutensa heikentyneen.

Kun tarkastellaan asuinpaikkaa, vähiten turvallisuuden tunne oli vähentynyt Lapin läänissä asuvilla ja eniten Itä-Suomen läänissä asuvilla.

Ikäryhmittäin tarkasteltuna eniten turvallisuuden tunteen vähenemistä oli tapahtunut ikäryhmässä 55–64 -vuotiaat ja vähiten 35–44-vuotiaiden joukossa. Perhesuhteiden mukaan arvioituna eniten turvattomuutta kokivat yksinhuoltajat (44 %) ja vähiten lapsettomat pariskunnat (29 %).

Ne, jotka kokivat turvattomuutensa lisääntyneen, reagoivat tunteeseen eri tavoin. Suurin osa heistä vältti liikkumista yksin iltaisin ja öisin. Seuraavaksi suosituinta oli välttää tiettyjä alueita ulkona liikkuessa. 28 prosenttia turvattomuutta tuntevista kantoi jotain turvavälinettä mukanaan.

Kyselyn teki MTV:lle Corefiner Oy 12.1–15.1. välisenä aikana.

Kommentit