MTK:n mukaan vesistöt ovat Suomessa pääsääntöisesti hyvässä kunnossa

Maailman metsien päivänä teemana ovat metsät ja vesi, kertoo Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry.

Maanantaina vietetään maailman metsien päivää. MTK muistuttaa, että metsät ovat tärkeitä veden kierrättäjiä ja suodattajia. Järjestön mukaan vesistöt ovat Suomessa pääsääntöisesti hyvässä tai erinomaisessa kunnossa.

MTK:n kenttäpäällikkö Hannu Ripatin mukaan metsistä kulkeutuu, etenkin eroosioherkiltä alueilta, valuma- ja kuivatusvesien mukana kiintoaines- ja ravinnekuormitusta vesistöihin. Sen seurauksena vesistöissä voi tapahtua haitallisia muutoksia.

– Kiintoaineksen kulkeutumista ja siten haitallisia vaikutuksia vesistöihin voidaan kuitenkin vähentää hallitsemalla valumavesiä. Siksi metsätaloudessa kiinnitetään entistä enemmän huomiota valumavesien hallintaan ja kiintoaineksen pysäyttämiseen jo ennen vesistöä, Ripatti toteaa MTK:n tiedotteessa

Vesienhoidon suunnittelun tavoitteena on, että pinta- ja pohjavesien tila on vähintään hyvä. Suomessa pohjaveden laatu on MTK:n mukaan useimmiten hyvä, ja se täyttää juoma- ja talousvedelle asetetut laatuvaatimukset.

– Metsätalouden vesiensuojelua on tehostettu ja menetelmiä kehitetty paljon viimeisen 20 vuoden aikana. Kehitys- ja tutkimustyö on jatkuvaa ja niiden tuloksena syntyneitä uusia menetelmiä otetaan metsätalouskäyttöön sitä mukaa, kun niiden teho testauksissa on saatu todennuttua. Toimijoille on kehitetty myös suunnitteluun uusia apuvälineitä, Ripatti kertoo.

Kommentit