X
SULJE MAINOS
Suomalaista metsää. LEHTIKUVA/RONI REKOMAA

MTK: Komission kaavailut vahingollisia Suomen metsätaloudelle

Tuottajajärjestö vaatii Suomea äänestämään esitystä vastaan.

EU haluaa osana vihreän kehityksen ohjelmaa (Green Deal) määrittää luokittelun ja kriteerit sille, millaiset sijoitus- ja investointikohteet ovat kestäviä eritoten ilmasto- ja ympäristövastuullisuuden näkökulmasta.

Kestävyyden raportointi metsäsektorilla koskee ennen kaikkea jalostavaa teollisuutta sen rahoituksen kautta. Kestävyyskriteerit tulevat kuitenkin vaikuttamaan myös metsänomistajiin.

Kestävä rahoitus on periaatteena hyvä, mutta sen kriteerit eivät. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK näkee, että komission valmistelema taksonomia-asetus epäselvine, suomalaista metsänhoidon mallia ymmärtämättömine kriteereineen on vahingollinen metsätaloudellemme.

MTK:n mukaan asetus kriteereineen heikentää alan investointimahdollisuuksia sekä johtaa tarpeettoman byrokratian ja raportoinnin kasvuun.

Maatalouden ilmastokriteereistä odotetaan komission esitystä samalla, kun komissio on valmistelemassa muita taksonomian ympäristökriteereitä. MTK näkee, että rahoitusmarkkinoille suunniteltu, lausuntokierroksella ollut kriteeristön laajentaminen voi vaarantaa koko maaseudun rahoitusta ja investointeja.

MTK:n mielestä Suomen pitää äänestää asetusta vastaan.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt