Eduskuntatalo Helsingissä. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Keskusta valmis hallitusneuvotteluihin

SDP:n kanssa neuvottelemaan lähtevät mediatietojen mukaan myös vihreät, vasemmistoliitto ja RKP.

Keskustan mukaan hallitustunnustelija Antti Rinne (sd.) vetosi tiistaina voimakkaasti siihen, että keskusta olisi käytettävissä hallitusneuvotteluihin. Näin ollen keskusta päätti kysyä vielä tiistai-iltana kentän kantaa mahdolliseen hallitukseen menoon. Vastausaikaa oli tähän aamuun kello 9 saakka, ja vastaus on kyllä.

Keskusta teki kuluneen vuorokauden aikana kyselyn keskustan puoluevaltuuston, puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän jäsenille.

Vastaajista 80 prosenttia kannatti vaihtoehtoa, että puolue on käytettävissä hallitusneuvotteluihin sillä edellytyksellä, että keskustan kynnyskysymykset toteutuvat. Hallitusneuvotteluihin osallistumista vastusti 20 prosenttia. Vastausprosentti oli 93.

Puolueen mukaan kyselyn tulosta kunnioitetaan, ja hallitustunnustelija Rinteelle on ilmoitettu, että tarvittaessa keskusta on valmis aloittamaan hallitusneuvottelut.

Murskavaalitappionsa jälkeen keskusta ilmoitti, että kansan viesti puolueelle on jättäytyä oppositioon.

SDP:n kanssa neuvottelemaan lähtevät mediatietojen mukaan myös vihreät, vasemmistoliitto ja RKP. Hallitustunnustelijan  on määrä kertoa mukaan kutsuttavat puolueet kello 11.40. Hallitusneuvottelut käynnistyvät Helsingin Säätytalossa kello 14.15.

Keskustan kynnyskysymykset:

1. Hyvän talous- ja työllisyyskehityksen jatkaminen siten, että sitoudutaan 75 %:n työllisyysasteeseen ja siihen, että julkinen talous (ml. kuntatalous) on tasapainossa vuonna 2023

2. Yrittäjien ja yritysten verotusta ei saa kiristää. Teollisuuden toimintaedellytyksiä ei saa heikentää.

3. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut turvataan 18 maakunnan pohjalta. Uudistuksessa maakunnista tehdään monialaisia.

4. Toteutetaan perhepaketti, jonka osana perhevapaauudistus. Uudistuksen on oltava perheille parannus nykyiseen järjestelmään.

5. Vanhustenhoidon epäkohtiin puututaan muun muassa tiukemmalla lainsäädännöllä ja riittävillä resursseilla, eikä Keskusta hyväksy valtionosuuksien leikkauksia, joilla vaarannetaan kuntien peruspalveluita kuten sivistystoimi, varhaiskasvatus ja vanhushoiva.

6. Edellytämme korotuksia pienimpiin eläkkeisiin ja parannuksia köyhimpien lapsiperheiden asemaan ja perusturvaindeksijäädytys on purettava hallituksen päätöksen mukaisesti.

7. Ammatillisen koulutuksen rahoitus ja saavutettavuus on turvattava, panostettava oppisopimuskoulutukseen ja säilytettävä alueellisesti kattava korkeakouluverkosto.

8. Maatalouden kannattavuutta on parannettava. Maa- ja metsätaloutta ei saa kuormittaa uusilla kustannuksilla.

9. Sitoudutaan Keskustan johdolla tehtyyn kahdeksan puolueen ilmasto-ohjelmaan ja turvataan puunkäytön maltillinen lisääminen sekä kestävä metsien käyttö.

10. Kaikkien päätösten täytyy tukea alueiden elinvoimaa ja voimavaroja sekä tukea koko Suomen yhteyksiä ja hyvinvointia.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt