Opiskelijat valmistautuvat luentoon. LEHTIKUVA/ANTTI AIMO-KOIVISTO

Motivaatio ja tunteet ennustavat yliopisto-opinnoissa etenemistä

Innostus, kiinnostus ja uupuneisuus ennustavat hyvää opintomenestystä. Ahdistus vaikuttaa todennäköisesti negatiivisesti.

Kasvatustieteen maisteri Elina Ketonen tutki kasvatuspsykologian alaan kuuluvassa väitöskirjassaan, miten motivaatio ja opiskeluun liittyvät tunteet eli niin sanotut akateemiset tunteet ennustavat sitä, kuka sitoutuu yliopisto-opintoihinsa ja menestyy niissä.

Ketonen tunnisti neljä erilaista opiskelijaprofiilia: innostuneet ja sitoutuneet, uupuneet ja epämotivoituneet, uravalinnastaan epävarmat sekä opinnoistaan vieraantuneet opiskelijat, joita opinnot sinänsä eivät motivoineet, vaan tuleva ammatti.

Neljästä löydetystä opiskelijaprofiilista vain innostuneet ja sitoutuneet opiskelijat saavuttivat ensimmäisenä opiskeluvuotenaan opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman 55 opintopisteen tavoitteen, ja vastaava vaikutus oli näkyvissä myös toisen opiskeluvuoden jälkeen.

Tuleva ammatti motivoi myös opinnoistaan vieraantuneita

Yliopistot menettävät vuosittain kymmeniä miljoonia perusrahoituksestaan, mikäli opiskelijat ovat epämotivoituneita tai kokevat olevansa väärässä paikassa, eivätkä siksi saavuta 55 opintopisteen vuositavoitetta.

– Opintojen tulee tuntua innostavilta tai ainakin päämäärän on oltava kirkas, jotta opinnot etenevät tavoitteiden mukaan, Ketonen sanoo väitöstiedotteessaan.

Vaikka osa opiskelijoista ei jaksanut motivoitua opintojen sisällöistä, he etenivät melko hyvin, mikäli olivat varmoja uravalinnastaan.

Kyselyyn vastasi 668 Helsingin yliopiston ja Aalto yliopiston viiden eri pääaineen ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijaa. Opiskelijarekisteristä saatiin tiedot opiskelijoiden arvosanojen keskiarvoista sekä opintopisteiden kertymisestä.

– Huolestuttavaa on, että vaikka tämä opiskelijajoukko edustaa pääsykokeiden jälkeen tarkoin valikoitunutta joukkoa, on motivaatiossa ja sitoutumisessa silti laajasti vaihtelua, Ketonen sanoo.

KM Elina Ketosen väitöskirja The role of motivation and academic emotions in university studies. The short- and long-term effects on situational experiences and academic achievement tarkastetaan 8. joulukuuta Helsingin yliopistossa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt