Virkamiehillä ei ole välttämättä kaikkea olennaista tietoa maahanmuuton ja turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

”Miten voidaan selvittää, keitä maahan saapuu?”

Kansanedustaja kehottaa hallitusta edistämään viranomaisyhteistyötä maahanmuutto- ja turvallisuusviranomaisten kesken.

Kokoomuksen kansanedustaja Paula Risikko on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen maahanmuutto- ja turvallisuusviranomaisten yhteistyöstä ja tiedonsaannista.

Risikko nostaa esiin laajan MISEC-hankkeen loppuraportin, jonka mukaan eri organisaatioiden virkamiehillä ei ole käytettävissä kaikkea olennaista tietoa, tai heiltä puuttuvat mahdollisuudet ja keinot hankkia käsittelemänsä asian kannalta merkityksellisiä tietoja.

Maahanmuuttoviraston ja Poliisiammattikorkeakoulun toteuttamaan hankkeeseen osallistui 2,5 vuoden aikana yli 100 virkamiestä.

– Olennaisen tiedon saaminen edistää sitä, että ulkomaalais- tai kansalaisuusasioissa tehtävissä ratkaisuissa saadaan asianmukaisesti arvioiduiksi kriteerit, jotka käsiteltävälle asialle on laissa säädetty. Tätä voidaan kehittää parantamalla viranomaisten välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa sekä käytössä olevia selvittämiskeinoja, Paula Risikko toteaa.

– Parhaan käytettävissä olevan tiedon ja tätä koskevan osaamisen tehokas hyödyntäminen on sekä yhteiskunnan että yksittäisen asiakkaan etu.

Hän kysyy hallitukselta, miten viranomaisyhteistyötä, sen vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta aiotaan edistää maahanmuutto- ja turvallisuusviranomaisten kesken. Olennaista olisi, etteivät hallinnolliset ja lainsäädännölliset kysymykset muodostu tehokkaan viranomaistoiminnan ja yhteiskunnan turvallisuutta edistävän toiminnan esteiksi.

– Millaisiin lainsäädännöllisiin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, että viranomaisilla olisi riittävät keinot selvittää muun muassa keitä henkilöitä maahan saapuu, ja ovatko heidän perusteensa maahantulolle ja luvan saamiselle todenperäiset ja lainmukaiset, Risikko tiedustelee.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt