Olkiluodon ydinvoimalat 1 (vas.) ja 2. LEHTIKUVA/ANTTI AIMO-KOIVISTO

Miten saisi ydinvoimalaan uuden venttiilin?

Ydinvoimateollisuuden raskaat hankintamenettelyt tekevät laitosten nykyaikaistamisesta vaikeaa.

Ydinvoima-alan yhteinen KELPO-hanke selkeyttää hankintoja ja tähtää kattavan toimittajaverkoston sekä laadukkaiden laitteiden saatavuuden varmistamiseen.

Energiateollisuus ry:n (ET) ydinvoimatoimikunnan jäsenyritykset Fortum, Teollisuuden Voima (TVO) ja Fennovoima käynnistivät vuonne 2018 yhteisen KELPO-hankkeen, joka uudistaa ydinvoimaloihin tehtävien hankintojen luvitus- ja hyväksyntämenettelyjä. Projektia toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Säteilyturvakeskuksen (STUK) kanssa.

KELPO:ssa pyritään Energiateollisuuden mukaan siihen, että hankinnat pohjautuvat standardoituihin laitteisiin entistä useammin. Yritysten yhteistyötä lisäämällä voidaan yhdenmukaistaa hankinta- ja laadunvarmistusprosesseja. KELPO ehdottaa myös joitakin muutoksia viranomaisten hyväksyntämenettelyihin.

– Tässä on kyse lähinnä siitä, että miten saisi hankittua ydinvoimalaan samoja korkealaatuisia osia ja komponentteja, kuin muukin teollisuus käyttää. Toteutetussa venttiili-pilotissa luotiin onnistuneesti ensimmäinen yhteinen menettely standardilaitteen hankkimiseksi. Uusi toimintatapa madaltaa toimittajien kynnystä toimittaa tuotteitaan ydinvoimaloille, toteaa KELPO-ohjausryhmän puheenjohtaja Juha Poikola TVO:sta.

Hänen mukaansa uudistuksien avulla varmistetaan nykyinen korkea turvallisuuden ja luotettavuuden taso myös tulevaisuudessa. KELPO-raportin mukaan laitteiden korkea laatu varmistetaan parhaiten, kun valmistaja toimii omien hyvien ja koeteltujen toimintatapojensa mukaan. Näin menetellään muidenkin vaativien teollisuudenalojen laitetoimituksissa.

STUK on ollut aktiivisesti mukana projektissa ja pitää muutoksia tervetulleina. Projektin tuloksena ehdotettavat muutokset STUKin ydinturvallisuusohjeisiin ja muihin säädöksiin tullaan toimittamaan STUKille ja muutosten viemisestä käytäntöön keskustellaan.

– Projektissa ehdotetut toimintatavat tukevat hyvin STUKin uuden strategian mukaista ajattelua. Siinä luvanhaltijoiden omaa roolia korostetaan, eikä turvallisuutta tehdä valvomalla, vaan vastuullisen toiminnanharjoittajan hyvän työn tuloksena, ohjausryhmässä jäsenenä ollut apulaisjohtaja Tapani Virolainen STUKista sanoo.

Yhteistyön toteuttamiseksi on tarkoitus toteuttaa luvanhaltijoiden yhteinen digitaalinen alusta sisältäen teknisiä tietoja, kuten laitehankintoja tukevat tietokannat, menettelyt, dokumentit ja mallipohjat.

Tavoitteena on myös edistää yhteisiä eurooppalaisia käytäntöjä ja samalla luoda edellytyksiä pienten modulaaristen ydinvoimalaitosten (SMR) käyttöönotolle.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt