Moni nykyisistä hallituspuolueista vastusti irtisanomisjärjestystä viime vaalikaudella.

Miten käy niiden, jotka vaihtavat työpaikkaa SAK:n mallissa?

Uuteen työpaikkaan siirtyvä voisi löytää itsensä irtisanomisjärjestyksen alimmalta portaalta.

SAK:n esitystä irtisanomisjärjestyksestä on pidetty epäoikeudenmukaisena erityisesti nuorten kannalta.

Ruotsin kaltaisessa mallissa yritykseen viimeksi tulleet työntekijät olisi irtisanottava ensimmäisinä.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Elorannan mukaan muutos toisi ”läpinäkyvyyttä irtisanomistilanteisiin”, minkä avulla voitaisiin puuttua esimerkiksi ikäsyrjintään. Hän toteaa, että kriteeristö on jo olemassa monissa teollisuuden ja julkisen sektorin työehtosopimuksissa.

– Kokonaisuudessa on neljä eri tekijää: ammattitaito, huoltovelvollisuus, työnantajan palveluksessa menetty työkyky ja työsuhteen kesto. Ei suosi tai sorsi iän mukaan sen paremmin nuoria kuin varttuneita, mutta tuo läpinäkyvyyttä irtisanomisperusteisiin, Eloranta kirjoittaa Twitterissä.

EK:n työelämäasioista vastaava johtaja Ilkka Oksala kuvailee esitystä ”todella huonoksi”.

– Se heikentää muun muassa nuorten työtekijöiden asemaa ja kannustaa välttämään työpaikan vaihtamista. Asiasta puhuttiin viime eduskuntavaalien alla, ja silloin sitä vastustivat monet nykyisistä hallituspuolueista. Toivottavasti niiden kanta on yhä sama, Ilkka Oksala sanoo.

Hänen mukaansa mikään SAK:n esitykseen sisältyvä kohta ei kannustaisi vaihtamaan työpaikkaa. Työntekijä olisi vanhassa työpaikassaan irtisanomisjärjestyksen huipulla ja uudessa alimmalla portaalla.

Työpaikan vaihtaminen muuttuisi Oksalan mukaan käytännössä ”rangaistavaksi teoksi”.

– Jos esityksenne toteutuisi, nousisi kynnys vaihtaa työpaikkaa rajusti. Tämä olisi todella huono asia. Ikäsyrjintä esityksessänne yhä on. Eihän nuorilla ole pitkiä työsuhteita samassa firmassa, Oksala jatkaa.

Jarkko Eloranta toteaa, että nuorilla on usein sellaista ammattitaitoa ja koulutusta, jota ikääntyneillä ei ole. Hän painottaa, ettei kyseessä ole vain palveluvuosiin pohjautuva malli.

– Läpinäkyvyys ja nykyistä huolellisemmat perusteet ovat tässä se pihvi. Joillain, nyt tuntemattomilla perusteilla tänäkin päivänä irtisanottavat valikoivat, Eloranta sanoo.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt