Vasemmistopuolueiden edustajat asettuivat joustoja vaatineen lausuman taakse. .LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Jussi Isotalo: Miten kaikki halukkaat voisivat vaikuttaa

Kiinnostus politiikkaa kohtaan ei ole vähentynyt, pikemminkin päinvastoin.

Huhtikuun lopulla ryöpsähtänyt keskustelu kansalaisten paremmasta osallistamisesta päätöksentekoon palautti utuisen muistikuvan menneisyydestä. Olimme tekemässä kokoomukselle ensimmäistä atk-pohjaista jäsenrekisteriä, joka korvasi siihenastiset paperille kirjoitetut jäsenluettelot.

Tajusimme, että puolueeseen kuuluvat ihmiset olisi ensimmäistä kertaa mahdollista tavoittaa yhdellä napinpainalluksella. Tosin tuohon aikaan ei ollut mikrotietokoneita ja sähköpostia, internetistä ja älypuhelimista puhumattakaan. Nopein yhteydenpitoväline kirjeposti oli työläs ja kallis.

Tulevaisuuteen tähyilyä tuo asiaintila ei estänyt. Muistan itsekin osallistuneeni enemmän tai vähemmän tosissaan tehtyyn ideointiin vuorovaikutuksesta, jota voisi kutsua vaikkapa Suoran Äänestyksen Demokratiaksi (SÄDE).

Jo tuolloin arveltiin viestintätekniikan kehittyvän tavalla, joka mahdollistaisi nopean ja vaivattoman yhteyden kansalaisten ja heidän edustajiensa välillä. Ajateltiin, että sen avulla puoluejohto voisi testata linjavalintojensa nauttimaa tukea, ja jäsenistö saisi yhteyden kansanedustajiin muutoinkin kuin tulemalla puhetilaisuuksiin tai kirjoittamalla taikka soittamalla.

Puhuttiin siitä miten kaikki halukkaat voisivat vaikuttaa puolueen linjaan vastaamalla selkeisiin kysymyksiin kyllä tai ei. Astetta rohkeamman vision mukaan äänestäjällä olisi koko ajan oikeus peruuttaa vaaleissa antamansa ääni ja siirtää se toiselle. Siinä menossa eduskuntatalossa kylläkin pitäisi paternoster-hissien lisäksi olla jatkuvasti liikkuva pyöröovi, josta lappaisi uusia edustajia sisään ja entisiä ulos. Varmasti kiinnostaisi. Nostaisiko se lainsäädännön tasoa, on toinen juttu.

Edustuksellisen demokratian vahvuutena on pidetty, että valituilla edustajilla on halu ja kyky perehtyä laajoihin ja monimutkaisiin asiakokonaisuuksiin, kuulla asiantuntijoita ja päättää kannastaan ottamatta vastaan määräyksiä miltään taholta. Tätä käytännössä tarkoittaa perustuslaissa oleva imperatiivisen mandaatin kielto. Äänestäjien ja eturyhmien näkemyksiä on hyvä kuulla, mutta ne eivät saa sitoa päättäjän käsiä.

Kansanedustajalla on vahva asemavaltuutus. Sen vastapainona on jakarandatuolin kiikkeryys. Suurin osa eduskunnan jäsenistä joutuu tuntemaan epävarmuutta paikkansa säilymisestä seuraavissa vaaleissa.

On myös totta, että valta puolueissa on keskittynyt puheenjohtajille, joiden asemaa politiikan henkilöinyt media entisestään korostaa. Toisaalta – kuten on nähty ja nähtäneen vastakin – tyytymättömyys puolueen aikaansaannoksiin ja erityisesti kannatuskehitykseen suistaa herkästi puoluejohtajan asemastaan. Valta ja vastuu siis kulkevat samassa tila-autossa.

Useimpien puolueiden jäsenmäärät ovat olleet trendinomaisessa laskussa vuosikymmeniä. Kiinnostus politiikkaa kohtaan ei kuitenkaan ole vähentynyt, pikemminkin päinvastoin. Aivan ilmeistä on, ettei perinteinen yhdistystoiminta sisäisine kokouksineen vastaa nykyihmisen osallistumistarpeisiin. Vaivattoman vuorovaikutuksen muodot ovat muualla, ja välineitä tähän on tarjolla. On vain pantava toimeksi.

Satavuotistaivaltaan tänä vuonna juhliva kokoomus voisi olla edelläkävijöiden joukossa jäsenten, kannattajien ja muiden politiikasta kiinnostuneiden osallistajana. Päättäjiksi valittujen, asiantuntijoiden, vaikuttamisesta kiinnostuneiden ja tiedonjanoisten trollivapaaseen verkottumiseen on olemassa kehittyviä työkaluja. Politiikassa ne pääosin ovat vielä käyttöönottoa ja markkinointia vailla.

Keskustelevaa moniäänisyyttä ei pidä kavahtaa vaan rohkaista siihen. Se on muuten ollut kokoomuksen ominaispiirre alusta alkaen. Siihen viittaa puolueen nimikin.

Ja voisihan sitä suoraa äänestystäkin käyttää. 1980-1990-luvuilla kokoomuksen jäsenistö äänesti pariin otteeseen presidenttiehdokkaasta. Mistäs seuraavaksi?

Jussi Isotalo

Jussi Isotalo

Jussi Isotalo on kokoomuksen entinen puoluesihteeri.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt