Horneteille etsitään korvaajaa HX-hankkeessa. LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

Ministerivaliokunta puolsi HX-hankkeen lopullista tarjouspyyntöä

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puoltaa hävittäjähankkeen tarjouspyynnön lähettämistä.

Ministerivaliokunnalle esiteltiin keskiviikkona HX-hankkeen tarjouskilpailun vaihe ja aikataulu. Lisäksi käytiin läpi HX-hankkeen päätösmalli, keskeiset vaatimukset ja tarjousten arviointiprosessi.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi lopullisen tarjouspyynnön lähettämistä Ranskan, Ruotsin, Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian puolustushallinnoille eduskunnan myöntämän monitoimihävittäjien hankinnan tilausvaltuuden puitteissa.

Lopullinen hankintapäätös tehdään tämän vuoden lopulla.

Hornetien elinkaari päättyy vuoteen 2030 mennessä. Hornetit otettiin käyttöön vuosina 1995-2000. Niiden elinkaareksi arvioitiin tuolloin 30 vuotta. Viimeiset Hornetit poistuvat käytöstä siis 2030 mennessä.

Puolustusminiteriön mukaan Hornetien elinkaaren jatkaminen ei ole kustannustehokasta, eikä kannattavaa myöskään Suomen puolustuskyvyn kannalta. Horneteja ei voida käyttää pidempään, sillä niiden suorituskyky heikkenee ja rakenteet väsyvät. Järjestelmien, varaosien ja ohjelmistojen saatavuus vaikuttavat myös päätökseen.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt