Liikenne aiheuttaa tällä hetkellä noin viidesosan Suomen päästöistä. LEHTIKUVA / SARI GUSTAFSSON

Ministeriön hahmotelma: Autoilu Suomessa puolitetaan

Raportti esittää rankkoja ratkaisuja päästövähennystavoitteiden saavuttamiseen.

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä on julkaissut erilaisia vaihtoehtoja liikenteen päästöjen poistamiseksi. Ryhmä koostui virkamiehistä, tutkijoista ja yritysten edustajista.

Valtioneuvoston keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman mukaan Suomesta olisi tehtävä hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä. Liikenne aiheuttaa tällä hetkellä noin viidesosan Suomen päästöistä.

– Suuria päästövähennyksiä aikaansaavat toimet on välttämätöntä käynnistää juuri nyt, jos aiomme torjua ilmastonmuutoksen maailmanlaajuiset katastrofaaliset seuraukset yhteiskunnallemme, LVM:n osastopäällikkö Juhapekka Ristola toteaa tiedotteessa.

– Meidän on oltava valmiita tekemään vaikeiltakin tuntuvia ratkaisuja.

Tavoitteeseen voitaisiin päästä esimerkiksi korvaamalla fossiiliset polttoaineet biopolttoaineilla. ”Tekno-polussa” päästöjä vähennettäisiin sähköautojen yleistymisen kautta.

Niin sanottu palvelupolku tarkoittaisi päästöjä tuottavan liikenteen vähentämistä ja liikennejärjestelmän energiatehokkuuden lisäämistä. Työryhmä huomauttaa, että noin 90 prosenttia kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöistä syntyy tieliikenteessä. Näin ollen henkilö- ja tavaraliikenteen volyymia olisi vähennettävä.

Tieliikenteen suoritetta vähennettäisiin erityisesti kaupunkiseuduilla ja niiden välisessä liikenteessä. Työryhmä kuvailee skenaarion mukaista tilannetta 2040-luvulla:

– Aluksi vaikeiltakin tuntuneita yksityisautoilua vähentäneitä ratkaisuja on jouduttu ottamaan käyttöön, mutta samanaikaisesti on aktiivisesti parannettu vaihtoehtoisten palvelujen (mukaanlukien joukkoliikenteen) tarjontaa ja kestävän liikkumisen edellytyksiä. Yhdyskuntarakenteen eheyttämisellä on mahdollistettu tehokkaammat ja paremmin palvelevat joukkoliikennepalvelut, jotka on myös osin automatisoitu.

Uusien liikkumispalveluiden yleistymisen kautta parkkipaikkoja voitaisiin vähentää jopa 70 prosentilla nykyiseen verrattuna. Myös pyöräilyä edistettäisiin ja joukkoliikenteeseen tehtäisiin uusia investointeja.

Henkilöautojen liikennesuorite ei skenaarion mukaan kasva enää vuoden 2025 jälkeen, vaan kääntyy laskuun ja pienenee 50 prosenttia vuoteen 2045 mennessä.

– Liikkumispalvelujen tarjonnan kasvu ja palvelujen käytön vaivattomuus on tärkeä edellytys sille, että yksityisautoilua ei nähdä enää houkuttelevana, työryhmä toteaa.

Ministeriö aikoo esitellä varsinaisen toimenpideohjelmansa vaikutusarvioineen tämän vuoden joulukuussa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt