Sisäministeriö Helsingissä. LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

Ministeriö käynnistää selvityksen turvapaikoista

Selvityksellä halutaan tuoda julkisen keskustelun tueksi tutkittua tietoa turvapaikkaprosessista kokonaisuutena.

Sisäministeriö on 30. marraskuuta käynnistänyt turvapaikkaprosessia koskevan selvityksen. Hanke käynnistyy kilpailutuksella, jolla etsitään selvityksen toteuttaja.

Riippumattoman selvityksen tarkoituksena on muun muassa tunnistaa turvapaikkaprosessin kehittämistarpeet sekä tarkastella viranomaisten välisiä toimintatapoja ja hallinto-oikeuksien toimintamalleja turvapaikka-asioissa.

Tavoitteena on selvittää, kuinka turvapaikkaprosessia voitaisiin jatkossa sujuvoittaa, prosessin laatua parantaa ja sen kestoa lyhentää huolehtien samalla turvapaikanhakijoiden oikeusturvasta yhä paremmin.

Julkisuudessa on arvosteltu turvapaikkaprosessia ja siinä mukana olevia viranomaisia. Selvityksellä halutaan tuoda julkisen keskustelun tueksi tutkittua tietoa turvapaikkaprosessista kokonaisuutena. Vastaavaa koko menettelyn ja eri viranomaiset kattavaa selvitystä ei ole aiemmin tehty.

– Turvapaikkapäätökset perustuvat tarkkaan punnintaan ja kriteeristöön. Tuomioistuimet myös käyttävät oikeuttaan palauttaa päätöksiä takaisin harkintaan, jos ne havaitsevat valitusten pohjalta puutteita.

– Oikeusvaltiossa on kuitenkin syytä tehdä koko ajan töitä oikeusvarmuuden parantamiseksi myös turvapaikanhakijoiden kohdalla. Vuodesta 2015 alkoi hakemusten määrässä aivan poikkeuksellinen jakso. On syytä varmistaa, että kokemukset analysoidaan ja hyödynnetään, toteaa sisäministeri Kai Mykkänen (kok.).

”Katse tulevaisuuteen”

Nyt käynnistettävä selvitys pyrkii turvapaikkamenettelyn yhteen osaan tai virastoon keskittymisen sijaan katsomaan koko prosessia aina turvapaikkahakemuksen jättämisestä kuntaan siirtymiseen tai kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneen paluuseen.

Selvityksessä huomioidaan myös hallinto-oikeuksien toimintatavat turvapaikka-asioissa sekä poliisin vastuulla olevat palautukset. Tarkastelussa keskitytään siihen, että turvapaikkaprosessi on turvapaikanhakijan kannalta sujuva ja oikeudenmukainen.

Mitä laajemmin kokonaisuutta katsotaan, sitä useammalle viranomaiselle selvityksestä on hyötyä. Selvityksen tavoitteena on laatia kehittämissuositukset turvapaikkamenettelyn eri vaiheisiin.

– On tärkeä siirtää katsetta takapeilistä tulevaisuuteen: miten voimme jatkossa toimia entistä paremmin? Tuomalla esiin tutkittua tietoa ja kehittämällä toimintaa sen pohjalta vahvistamme myös luottamusta viranomaisiin, turvapaikkaprosessiin ja suomalaiseen oikeusjärjestelmään, ministeri Mykkänen toteaa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt