X
SULJE MAINOS

Ministeriö ehdottaa alkoholi- ja tupakkaveron nostoa – ”hyödyt ylittävät selvästi haitat”

Sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa kasvun ja työllisyyden tukemiseksi alkoholi- ja tupakkaveron korottamista.

Pääministeri Alexander Stubb (kok.) ja valtiovarainministeri Antti Rinne (sd.) pyysivät lokakuun lopussa ministeriöitä toimittamaan täydentäviä ehdotuksia kasvua, työllisyyttä ja julkisen taloudentasapainoa vahvistaviksi toimenpiteiksi, joista hallitus voi tehdä päätökset vielä tämän vaalikauden aikana.

Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa vastauksessaan, että ministeriössä on tarkasteltu sekä pitkän tähtäimen rakenteellisia toimia että lyhyen tähtäimen välittömiä toimia.

Lyhyen tähtäimen toimena ministeriö esittää, että alkoholi- ja tupakkaveroa korotettaisiin. Alkoholiveroja on korotettu jo viisi kertaa vuosina 2008–2014. Verotuotto on noussut 400 miljoonaa euroa. Kokonaiskulutus ja haitat ovat kääntyneet laskuun.

Ministeriö toteaa esityksessään, vaikka alkoholin matkustajatuonti ja siihen liittyvät negatiiviset ilmiöt eivät ole yhdentekeviä finanssi-, elinkeino- ja terveyspolitiikan kannalta, veronkorotusten merkittävät hyödyt koko yhteiskunnalle ylittävät selvästi siitä aiheutuvat haitat.

Tupakkaveroa on korotettu neljästi vuosina 2009–2014 sekä lisäksi tupakkaveroa on päätetty korottaa vuoden 2015 alussa keskimäärin 9 prosenttia. Samana aikana tupakointi on vähentynyt, tupakkaveron tuotto on lisääntynyt yli 200 miljoonaa euroa vuositasolla eikä savukkeiden matkustajatuonti ole lisääntynyt.

Digilehtien arvonlisäveroon alennus

Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää muun muassa 35 miljoonan euron lisämäärärahaa yleissivistävien oppilaitosten ja päiväkotien kosteus- ja homevaurioiden korjaamiseen, 10 miljoonaa oppiympäristöjen digitalisoimiseen ja 10 miljoonaa liikunnalliseen aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä koulun kerhotoimintaan.

Liikenne- ja viestintäministeriö esittää perusväylänpidon korjausvelan vähentämiseen 50 miljoonaa lisää ja perusväylänpitoon 20 miljoonan lisäystä elinkeinopoliittisesti merkittäviin hankkeisiin. Ministeriö ehdottaa myös tilattujen digilehtien arvonlisäveron alentamista kymmeneen prosenttiin.

Ympäristöministeriö ehdottaa kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen vauhdittamista julkisten hankintojen avulla sekä lupamenettelyiden sujuvoittamista. Asuntopuolella ministeriö ehdottaa muun muassa taloyhtiöiden perusparannusten käynnistysavustusten jatkamista 50 miljoonalla sekä selvitystä kotitalousvähennyksen laajentamisesta asuntoyhtiön tekemiin korjauksiin.

Maa- ja metsätalousministeriö esittää sähkön syöttötariffin mahdollistamista pienille maatilakokoluokan biokaasulaitoksille, kansallista keskitettyä kartta-aineiston tuotantoa sekä lupa- ja muun byrokratian keventämistä.

Hallitus neuvottelee toimenpiteistä 17. marraskuuta.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt