Asianosaisen ministerin puuttuminen oman alansa lakiesityksen käsittelystä kismittää joskus kansanedustajia. LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Ministerien poissaolot – eduskunnalta uudet ohjeet

Puhemiesneuvoston mukaan ministerin oletetaan olevan esittelemässä oman esityksensä.

Eduskunnan puhemiesneuvosto hyväksyi tiistaina menettelytapaohjeen ministereiden läsnäolosta täysistunnoissa. Taustalla ovat huomiota herättäneet tilanteet, joissa ministerit eivät ole paikalla ”omassa” asiassaan.

Kansanedustajille jaetussa ohjeessa todetaan pääperiaatteita olevan kaksi:

– Oletuksena on, että ministeri on esittelemässä lähetekeskustelussa olevan esityksensä. Poikkeuksen muodostavat säädöstekniset ja vaikutuksiltaan vähäiset esitykset.

– Mikäli lähetekeskustelu on aikataulutettu (eli lähetekeskusteluun on alkuvaiheessa varattu puhemiesneuvoston päättämä maksimiaika) eikä keskustelua saada tässä määräajassa päätökseen, oletuksena on, että ministeri osallistuu myös myöhemmin täysistunnossa jatkuvaan asian käsittelyyn.

Lähetekeskustelujen ajankohdista todetaan, että eduskunnan keskuskanslia koordinoi ne asianomaisten ministeriöiden kanssa. Lähetekeskustelut pyritään sijoittamaan seuraavan viikon tiistain ja keskiviikon istuntoihin.

”Ministeriöitä on pyydetty ottamaan tämä mahdollisuuksien mukaan huomioon, ministereiden aikatauluja sovittaessa. Samoin ministeriöitä on pyydetty informoimaan keskuskansliaa, mikäli jo ennalta on tiedossa, ettei ministeri voi osallistua tiistain tai keskiviikon istuntoon”, ohjeessa sanotaan.

Puhemiesneuvoston mukaan ”aikatauluja pyritään tarvittaessa sovittelemaan ministerin aikatauluihin paremmin sopiviksi. Tässä yhteydessä joudutaan kuitenkin ottamaan huomioon muun muassa asioiden kiireellisyys, täysistuntoihin jo sovitut asiat ja asianomaisen valiokunnan käsittelyaikataulut”.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt