Ministeri Stubb: Verotusmenettelyn uudistamisen tavoitteena on norminpurku

Hallitus esittää verotusmenettelyyn ja veronkantoon muutoksia, joiden tavoitteena on verotuksen norminpurku ja erityisesti yrittäjien byrokratiataakan keventäminen.

Hallitus esittää muutoksia verotusmenettelyyn ja veronkantoon. Valtiovarainministeri Alexander Stubbin (kok.) mukaan uudistuksen keskeisenä tavoitteena on norminpurku eli sääntelyn yhtenäistäminen, läpinäkyvyyden lisääminen ja verotuksen päällekkäisen sääntelyn purkaminen.

– Samalla verovelvollisten oikeusturvaa ja verotuksen ennakoitavuutta pystytään parantamaan ja Verohallinnon toimintaa tehostamaan, Stubb toteaa valtiovarainministeriön tiedotteessa.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi oma-aloitteisten verojen verotusmenettelylaki, johon kootaan oma-aloitteisesti ilmoitettavien ja maksettavien verojen yhteiset menettelysäännökset.

Pienyritysten hallinnollista taakkaa kevennettäisiin laajentamalla pidennettyjen verokausien soveltamisalaa. Näin yhä useampi yritys voisi ilmoittaa oma-aloitteiset verot neljännesvuosittain tai vuosittain nykyisen kuukauden sijaan.

– Pidän uudistuksessa erittäin tärkeänä, että yrittäjien verotukseen liittyvää byrokratiataakkaa pystytään keventämään. Muutos tuo noin 73 000 uutta suomalaisyritystä pidennettyjen verokausien piiriin, Stubb arvioi.

Myös oma-aloitteisten verojen korotuksia koskevat säännökset yhtenäistettäisiin. Ministeriön mukaan uudistuksella halutaan rajata veronkorotuksiin liittyvää viranomaisharkintaa.

Hallitus esittää myös, että kaikissa Verohallinnon kantamissa veroissa voisi aina hakea muutosta ensiasteena verotuksen oikaisulautakunnalta. Lisäksi ennakkopäätösvalitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen tulisi mahdolliseksi kaikissa verolajeissa.

Verovelvollisen muutoksenhakuaika verotukseen olisi jatkossa kolme vuotta kaikissa verolajeissa. Muutoksenhakuaika verotusta koskevissa erillispäätöksissä sekä oikaisulautakunnan päätöksestä hallinto-oikeuteen olisi 60 päivää.

Veronkannon osalta hallitus esittää kokonaisuudistusta, jossa verojen kantoa ja perintää koskeva sääntely kootaan veronkantolakiin.

Lisäksi uusi apteekkiverolaki korvaisi nykyisen lain apteekkimaksusta. Apteekkiveroon liittyvät tehtävät siirrettäisiin Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselta ja aluehallintovirastoilta Verohallinnolle.

Nyt annettu hallituksen esitys on uudistushankkeen ensimmäinen lainsäädäntökokonaisuus. Seuraavaksi tarkoituksena on ensi vuonna uudistaa tuloverotuksen korkoja ja veronkantoa koskevia säännöksiä. Lopulta vuoden 2018 aikana vuorossa olisivat seuraamusjärjestelmän uudistaminen, tuloverotuksen reaaliaikaistaminen sekä veronkantomenettelyjen yhtenäistäminen.

– Tavoitteena on kokonaisuudessaan nykyistä laadukkaammin, tehokkaammin ja varmemmin toteutettu, sekä verovelvollisen kannalta ennustettavampi, kannustavampi ja johdonmukaisempi verotus, Stubb painottaa.

Kommentit