Ministeri Lindström: Kotouttaminen on suuri haaste

Kasvava maahanmuutto edellyttää viranomaisten kotouttamispalveluilta uudenlaista varautumista.

Kotouttamisen toimintasuunnitelma valmistautuu tilanteeseen, jossa ensi vuonna kotouttamispalvelujen piiriin tulee arviolta 10 000 henkilöä enemmän kuin viime vuosina. Maahanmuuton ministerityöryhmä hyväksyi toimintasuunnitelman kokouksessaan perjantaina.

Toimintasuunnitelmassa painotetaan maahanmuuttajien osaamisen tunnistamista, kuntaan siirtymisen sujuvuutta ja työllistymistä. Lisäksi yhteensä yli 30 toimenpidettä kattavat muun muassa maahanmuuttajien palvelutarpeeseen varautumisen kunnallisissa peruspalveluissa.

Maahanmuuttajilta edellytetään aktiivista osallistumista kotouttamistoimiin.

– On tärkeää, että oleskeluluvan saaneet maahanmuuttajat pääsevät osalliseksi suomalaista yhteiskuntaa. Ohituskaistoja ei ole kuitenkaan tarkoitus rakentaa, ja tulijoiden on noudatettava suomalaisen yhteiskunnan sääntöjä. Haaste on suuri, ja kotouttamisessa tarvitaan uudenlaisia toimintatapoja, kotouttamisesta vastaava oikeus- ja työministeri Jari Lindström (ps.) linjaa.

Hänen mukaansa järjestöillä ja yrityksillä on tärkeä rooli kotoutumisen tukemisessa viranomaisten kumppaneina. Ne voivat esimerkiksi tukea maahanmuuttajien kotoutumista alkuvaiheessa ja luoda verkostoja työelämään ja muuhun yhteiskuntaan.

Osaamista kartoitetaan jo vastaanottovaiheessa

Toimintasuunnitelmassa linjataan, että jo vastaanottokeskuksissa kartoitetaan turvapaikanhakijoiden osaamista silloin, kun he odottavat hakemuksen käsittelyä. Oleskeluluvan jälkeen laaditaan laajempi maahanmuuttajan osaamiskartoitus. Tämä voidaan tehdä osittain jo vastaanottokeskuksissa, jos kuntaan muutto pitkittyy.

Osaamiskartoitus auttaa maahanmuuttajien ohjaamista niihin kuntiin, joilla on vastaavaa koulutustarjontaa tai elinkeinomahdollisuuksia. Nopea siirtyminen kuntaan helpottaa maahanmuuttajien kotoutumista. Kuntaan muuton jälkeen kunta tai TE-toimisto laatii maahanmuuttajalle yksilöllisen kotoutumissuunnitelman.

Toimintasuunnitelman mukaan työ- ja elinkeinoministeriö, ELY-keskukset ja TE-toimistot tehostavat maahanmuuttajien nopeaa työllistymistä. Keskeistä on, että maahanmuuttajien osaaminen tunnistetaan tehokkaasti ja heidät ohjataan koulutukseen, työhön tai näiden yhdistelmiin.

Työllistymisen nopeuttamiseksi koulutusta räätälöidään täydentämään maahanmuuttajan tunnistettua osaamista ja olemassa olevaa ammatillista pätevyyttä.

– Samalla on syytä varautua myös siihen, että useat maahanmuuttajat eivät onnistu integroitumaan yhteiskuntaan tai työllistymään vielä pitkään aikaan. Monet tarvitsevat myös pitempijaksoista koulutusta ja muuta tukea, Lindström toteaa.

Kotoutuminen tapahtuu kunnassa

Kotoutumista edistäviä toimenpiteitä järjestetään TE-palveluiden ohella osana kuntien peruspalveluja. Kotoutumisessa korostuvat erityisesti asumisen, varhaiskasvatuksen, opetuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.

Toimintasuunnitelma painottaa kuntien ja TE-toimistojen asiantuntijoiden osaamisen tukemista, jotta he pystyvät vastaamaan muuttuneeseen tilanteeseen.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa kotouttamispalveluiden yleisestä kehittämisestä, suunnittelusta ja ohjauksesta yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa. Kotouttamispalveluja toteuttavat kunnat, ELY-keskukset, aluehallintovirastot ja TE-toimistot.

Tämän hetken ennusteen mukaan turvapaikanhakijoita saapuu tänä vuonna Suomeen noin 30 000–35 000. Heistä arviolta kolmannes saanee oleskeluluvan.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt