Tartuntariskin välttämiseksi ravintoloissa ja kahviloissa muun muassa vähennetään asiakaspaikkojen määrää, sanoo hallitus. LEHTIKUVA/HANNA MATIKAINEN

Miksi ravintolat on suljettu koko maassa? Näin ministeriö vastaa

Hallitusneuvoksen mukaan tautitapauksia voi tulla lyhyessä ajassa merkittävästi lisää missä tahansa kunnassa.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus on päättänyt, että ravintolat, kahvilat ja anniskelupaikat on pidettävä suljettuina asiakkailta koko maassa 31. toukokuun loppuun asti. Hallitus linjasi tällä viikolla, että ravitsemisliikkeitä aletaan avata asteittain vasta 1. kesäkuuta.

Kun eduskunta käsitteli valtioneuvoston asetusta ravitsemisliikkeiden aukiolon rajoittamisesta, perustuslakivaliokunta painotti, että ”ravitsemisliikkeisiin kohdistuvista rajoituksista tulee luopua heti, kun kyseisellä alueella ei vallitse enää niiden ylläpitoa perustelevia välttämättömiä syitä”.

Verkkouutisten keräämien tietojen mukaan Suomessa oli viime viikolla jo seitsemän sairaanhoitopiiriä, joissa ei todettu 27.4.-3.5. yhtään uutta koronavirustartuntaa. Nämä sairaanhoitopiirit olivat Ahvenanmaa, Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Itä-Savo, Keski-Pohjanmaa ja Pohjois-Karjala.

Millä perusteella ravitsemisliikkeitä pidetään edelleen suljettuina näissä maakunnissa?

– Peruste sille, että ravitsemisliikkeet on edelleen välttämätöntä pitää suljettuna kaikissa maakunnissa liittyy epidemian tapaan levitä tapausten ja tartuntaketjujen ryvästyminä. Viikoittaisista maakunnittaisista tilastoista on voitu todeta, niin tautitapauksia voi siten tulla hyvin lyhyessä ajassa merkittävä määrä lisää missä tahansa Suomen kunnassa, työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos Liisa Huhtala perustelee sähköpostitse Verkkouutisille.

Huhtala toteaa, että COVID-19 epidemian kasvu on rajoitus- ja hygieniatoimien ansiosta tällä hetkellä pysähtynyt koko maassa.

– Valtaosa väestöstä ei kuitenkaan ole saanut virustartuntaa ja on tästä johtuen edelleen alttiita taudille ja sen vakaville seurauksille. Ravitsemisliikkeiden toimintaa rajoittavilla toimenpiteillä tavoitellaan nimenomaan ihmisten välisten fyysisten lähikontaktien ja kokoontumisen rajoittamista ja siten epidemian hidastamista, Huhtala jatkaa.

”Välttämätöntä jatkaa edelleen koko maassa”

Hallitusneuvos Liisa Huhtala toteaa, että alueellisia tartuntaketjuja tai laajempaa yhteisössä tapahtuvaa leviämistä on ilmaantunut eri puolilla Suomea, eikä epidemiapesäkkeiden ilmaantumista ole mahdollista ennustaa etukäteen.

– Vaikka ravintoloiden sulkemisella on ravitsemisliikkeille taloudellisesti erittäin raskaita vaikutuksia on katsottu, että ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaista rajoittamista COVID-19 epidemian leviämisen ehkäisemiseksi on välttämätöntä jatkaa edelleen koko maassa, Huhtala kertoo.

Valtioneuvoston ravitsemisliikkeiden aukioloa rajoittavan asetuksen 3 §:n mukaan työ- ja elinkeinoministeriö seuraa yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa säännöllisesti sitä, onko ravitsemisliikkeet pidettävä kussakin maakunnassa edelleen suljettuina asiakkailta.

Huhtala kertoo, että ministeriöt ovat seuranneet rajoitustoimien välttämättömyyttä ja raportoineet siitä hallitukselle 25.4.2020 ja 6.5.2020. Seurantaa on tehty 30.3.2020 lukien, jolloin eduskunta hyväksyi lakimuutoksen.

– Seurannassa on hyödynnetty THL:n tartuntatautirekisterin tietoja todennettujen tartuntojen kokonaismääristä ja ilmaantuvuudesta maakunnittain sekä viikoittaista seurantaa uusista todennetuista tartunnoista ja ilmaantuvuudesta, Huhtala vastaa.

Hänen mukaansa seurannassa on arvioitu eduskunnan edellyttämällä tavalla myös rajoitusten yhteiskunnallista kokonaisvaikutusta. Ravitsemisliikkeiden taloudellista tilannekuvaa on arvioitu muun muassa työttömien ja lomautettujen määrän kehitystä seuraamalla sekä käytössä olevien muiden taloudellista tilannetta kuvaavilla aineistoilla.

Sulkeminen perusteltava jokaisella alueella erikseen

Huhtala katsoo perustelleensa riittävästi sitä, miksi ravitsemisliikkeet on pidettävä edelleen suljettuina koko maassa.

Perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota siihen, että lakien mukaan sulkeminen pandemian aikana on rajattava koskemaan niitä alueita, joilla se on välttämätöntä tartuntataudin leviämisen ehkäisemisen kannalta. Valiokunnan mielestä ravintoloiden sulkeminen pitää siten pystyä perustelemaan välttämättömäksi jokaisella alueella erikseen.

Tämän vuoksi valtioneuvoston asetuksessa oli määriteltävä maakunnat, joissa ravitsemisliikkeet on pidettävä suljettuina asiakkailta. Hallitus päätti luetella asetuksessa kaikki Suomen maakunnat.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt