Kelan painopiste siirtyy sairauspäivärahoihin, kun lievästi sairastuneita ei enää testata. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Sture Fjäder: Miksi nuoria ei kuulla eläkkeistä?

Takautuva työeläkevarojen käyttö uusiin tarkoituksiin ei ole mahdollista.

Sukupolvien välisestä tasa-arvosta pitää puhua enemmän. Puhuminen ei kuitenkaan pelkästään riitä. Meidän on vastuullisesti pidettävä huolta tasa-arvon toteutumisesta. Demografiakehityksen pitäisi kaikilla olla selvästi tiedossa. Syntyvyyden laskiessa tämän päivän nuorilla on iso tehtävä eläkkeiden maksamisessa ja toimintakykyisen hyvinvointivaltion säilyttämisessä.

Takautuva työeläkevarojen käyttö uusiin tarkoituksiin ei ole mahdollista.

Pääministeri Antti Rinne esitti runsas viikko sitten eduskunnan kyselytunnilla, että pientä työeläkettä saavien naisten etuuksien korottamiseen voidaan ”irrottaa” eläkerahastoista noin 200–300 miljoonaa euroa vuodessa. Näkemys liittynee hallitusohjelman kirjaukseen kolmikantaisesta selvityksestä siitä, miten työeläkejärjestelmän sisällä voitaisiin parantaa pienimmillä työeläkkeillä olevien asemaa.

Akavan mielestä tavoite naisten korkeammasta eläketasosta on tärkeä. Sitä ei kuitenkaan ole mahdollista toteuttaa takautuvasti työeläkejärjestelmän kautta.

Suomen työeläkejärjestelmä on vakuutusperusteinen ja sen kulmakivi on ansaintaperiaate. Työeläkejärjestelmän perusteella maksettavat eläkkeet perustuvat työn tekoon.

Keskusteluissa pitää muistaa, että työeläkkeet eivät ole valtion verovaroin kustannettavia etuuksia kuten Kelan maksamat eläkkeet, joiden taso perustuu poliittisiin päätöksiin. Työeläkkeet ovat yksityistä varallisuutta ja siksi perustuslailla suojattuja. Takautuva työeläkevarojen käyttö uusiin tarkoituksiin ei ole mahdollista. Esimerkiksi vuonna 2005 voimaan tullut lakimuutos alle kolmevuotiaan lapsen hoidon ajalta karttuvasta etuudesta rahoitetaan valtion varoista eikä etuus ole varsinaisesti työeläkettä. Miksi nuorten ääni ei kuulu?

Ihmettelen sitä, miksi nuorten ääni ei kuulu vahvemmin nykyisessä keskustelussa. Tuen kaikin mahdollisin keinoin aina sitä, että tulevaisuuden tekijät ja päättäjät olisivat jo nyt enemmän esillä. Aikanaan heidän johtamansa Suomi on hyvin erilainen yhteiskunta kuin mihin me olemme tottuneet. Tarvitsemme siltojen luomista ja luottamusta sukupolvien välille. Tämän päivän poliittinen päätöksenteko vaikuttaa nuorten mahdollisuuksiin elää ja tehdä työtä sekä vaikuttaa tulevaisuuden Suomessa.

On nuorten ja koko Suomen etu, että huolehdimme työeläkejärjestelmän kestävyydestä vastuullisesti ja tasapainoisesti tulevat sukupolvet huomioon ottaen. Muistetaan tämä.

Sture Fjäder

Sture Fjäder

Sture Fjäder on Akavan puheenjohtaja.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt