Emeritusprofessori Mikael Hidén. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Mikael Hidén: Juha Mäenpään tapauksessa ei ole kyse perustuslain tulkinnasta

Emeritusprofessorin mukaan syyttämisluvan antaminen on eduskunnan harkinnassa.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta jatkoi tänään torstaina valtakunnansyyttäjän syyttämislupapyynnön käsittelyä valtiosääntöoikeuden ja rikosoikeuden asiantuntijoita.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on pyytänyt eduskunnalta lupaa asettaa kansanedustaja Juha Mäenpään (ps.) syytteeseen Mäenpään rinnastettua turvapaikanhakijat vieraslajeihin eduskunnan täysistunnossa viime kesäkuussa.

Valtiosääntöoikeuden emeritusprofessori Mikael Hidén toteaa, että ilman eduskunnan suostumusta, johon tarvitaan viiden kuudesosan enemmistö, syytettä ei saa nostaa.

– Siinä, että annetaanko suostumus, ei siinä ole kysymys siitä, että perustuslain pykälää pitää tulkita näin tai noin, vaan se on jätetty eduskunnan harkintaan, Mikael Hidén sanoo.

Toisin sanoen eduskunta voi myös evätä suostumuksen, jos viisi kuudesosaa annetuista äänistä on sitä mieltä.

Sananvapaus ja rikoslaki vaakakupissa

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä on sanonut aiemmin, että jos kyse olisi Eduskuntatalon ulkopuolella tapahtuneesta asiasta, prosessi olisi mennyt jo pitkälti eteenpäin. Syyttäjä olisi tehnyt syytepäätöksen, ja asian käsittely jatkuisi eri oikeusasteissa.

Mäenpään tapauksessa kyse on kuitenkin kansanedustajan immuniteetin eli koskemattomuuden murtamisesta.

– Siinä on kyse edustajan puhevapaudesta ja rikoslainsäädännön normien merkityksestä, kun arvioidaan edustajan puhevapautta, Hidén sanoo.

Hidénin mukaan olennaisin kysymys, jota perustuslakivaliokunta joutuu pohtimaan on, onko nyt syytä antaa suostumus vai eikö ole.

– Mutta mistä tekijöistä se pohdinta rakentuu, niin se jää sitten katsottavaksi. Siellä on kaikenlaisia näkökohtia mahdollista esittää. Joku voi korostaa edustajan sananvapautta, joku sitä, että edustajatkin ovat rikoslain alaisia Suomessa, Hidén sanoo.

Tarvitseeko valtakunnansyyttäjä luvan syyttämättä jättämiseen?

Valtakunnansyyttäjä Toiviainen on kertonut tulkitsevansa perustuslakia siten, että hän tarvitsee eduskunnalta syyttämisluvan myös tehdäkseen syyttämättäjättämispäätöksen.

Sekä Hidén että valtiosääntöoikeuden professori Veli-Pekka Viljanen sanovat käsittelevänsä perustuslain tulkintaa tältä osin asiantuntijalausunnoissaan.

– Käsittelen tätä asiaa lausunnossani, mutta en rupea etukäteen sanomaan, miten käsittelen. Se tulee nyt valiokunnassa keskusteluun, Hidén sanoi.

Myöskään Viljanen ei kertonut kantaansa.

– Tämä on luonteeltaan sellainen asia, kun on kyse rikosoikeudellisesta kysymyksestä ja prosessista myöskin eduskunnan osalta, niin en katso asianmukaiseksi ennalta ottaa kantaa. Nämä tulevat varmaan esille valiokunnassa, Veli-Pekka Viljanen sanoi.

Asiantuntijalausunnot tulevat julkisiksi, kun perustuslakivaliokunta on laatinut muistionsa ja asian käsittely on päättynyt valiokunnassa.

Lue myös:

Valtakunnansyyttäjä: Tarvitsen eduskunnalta luvan myös syyttämättä jättämiseen