X
SULJE MAINOS
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja, keskustan kansanedustaja Markus Lohi. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Mietintövaliokunta puoltaa luopumista kahden metrin turvavälistä

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mukaan muuttuva epidemiatilanne ei mahdollista pykälän kumoamista.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää lähikontaktin määritelmän poistamista tartuntalaista lähtökohtaisesti perusteltuna. Valiokunta antoi tänään torstaina mietintönsä tartuntatautilain 58 d §:n muuttamisesta.

Pykälästä ehdotetaan poistettavaksi lähikontaktin tarkka määritelmä sekä soveltamisen kriteerinä oleva ilmaantuvuusluku. Lähikontaktin määritelmällä tarkoitetaan nykyisen säädöksen mukaan oleskelua sisätiloissa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toisiinsa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää ehdotettua lähikontaktin määritelmän poistamista lähtökohtaisesti perusteltuna. Valiokunta toteaa kuitenkin, että epidemian torjunnan kannalta oleellista on ehkäistä tartunnan riskiä. Lähikontaktin välttäminen on yksi tartuntoja ehkäisevä keino.

Valiokunta ehdottaa, että säännöstä muutetaan siten, että viranomaispäätös kohdistuu lähikontaktin välttämisen sijaan lähikontaktin aiheuttaman tartunnan riskin ehkäisyyn.

Tästä syystä säännöstä ei voida kumota

Valiokunnan näkemyksen mukaan muuttuva epidemiatilanne ei mahdollista nyt muutettavan 58 d pykälän kumoamista, vaikka perustuslakivaliokunta kehotti sosisaali- ja terveysvaliokuntaa pohtimaan, mahdollistaisiko muuttuva epidemiatilanne pykälän kumoamisen.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta toteaa, että jos säännös poistettaisiin kokonaan, viranomaisten käyttöön jäisi ainoastaan 58 g pykälän tarkoittama tilojen sulkeminen tai 58 pykälän tarkoittama tilojen sulkeminen tai tilaisuuksien kieltäminen.

Nämä säännökset eivät valiokunnan mukaan kuitenkaan kata kaikkia tilanteita ja tiloja, joissa epidemian pahentuessa tai uusien muuntautuneiden viruskantojen aiheuttaman terveysriskin vuoksi voisi olla tarpeen ottaa rajoitustoimenpiteitä käyttöön.

Ehdotettu ilmaantuvuuskriteerin poistaminen on valiokunnan näkemyksen mukaan perusteltua. Valiokunta pitää muuttuneessa tautitilanteessa parempana, että päätöksenteon välttämättömyyttä arvioidaan merkittävien tartuntaryppäiden muodostumisen perusteella.

Kokoomus ja perussuomalaiset jättivät mietintöön vastalauseen.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt