Kauko-ohjattava kuvauskopteri. LEHTIKUVA/IRENE STACHON

Miehittämätön ilmailu – mahdollisuus ja uhka

Miehittämätön ilmailu kasvaa voimakkaasti. Siihen liittyy sekä mahdollisuuksia että uhkia.

– Miehittämättömän ilmailun teknologia antaa mahdollisuuksia kehittää suomalaista yhteiskuntaa ja yrityksiä esimerkiksi tutkimus-, seuranta- ja vartiointitoiminnassa sekä tavaralogistiikassa. Samalla tulee tunnistaa uuden teknologian mukanaan tuomat uudenlaiset uhat, toteaa suomalaisen teknologiakonserni Insta Groupin toimitusjohtaja Henry Nieminen.

Kauko-ohjatut ilma-alukset voivat kuljettaa hyötykuormia ja suorittaa esimerkiksi tarkastuksia, laadunvalvontaa, partiointia, tutkimuksia ja mittauksia. Pelastustoimintaan ne voivat tuoda nopeasti reaaliaikaisen tilannekuvan ylhäältä katsottuna. Teknologian kehittyessä kustannukset laskevat, toiminta-ajat pitenevät ja hyötykuormat paranevat.

Mahdollisuudet tuovat mukanaan uhat. Miehittämätöntä ilma-alusta voidaan käyttää vakoiluun, ilkivaltaan ja jopa vakavaan haitantekoon.

Monet kriittisetkin kohteet on perinteisesti suojattu maata pitkin tulevilta uhilta. Nyt harrastelijakäyttöön suunniteltu laite kykenee kantamaan kameran tai vaaraa aiheuttavia materiaaleja. Eri lähteistä on saatavissa jatkuvasti havaintoja miehittämättömien ilmailulaitteiden aiheuttamista uhkatilanteista ja mahdollisista vakoilutilanteista.

Haavoittuvat kohdat on suojattava

Puolustusvoimien strategisena kumppanina ja huoltovarmuusorganisaationa toimivan Insta-konsernin Nieminen muistuttaa, että teknologian kehittyminen vaatii uudenlaista ajattelua. Aiemmin esimerkiksi vesi- ja sähkölaitokset ovat olleet turvassa fyysisten porttien takana.

Miehittämättömän ilmailun yleistyessä on myös lisättävä suojautumiskeinoja mahdollisesti ilmasta lähestyville haittatekijöille.

– Hankalimmissa skenaarioissa pyritään saastuttamaan juomavesiä tai katkaisemaan sähköverkkoa tai tietoliikenneyhteyksiä, jotta yhteiskunnan toimintoja voitaisiin häiritä. Laitokset on turvattava reaalimailmassa ja digitaalisessa ympäristössä. Haavoittuvat kohdat, kuten sähkönjakeluverkkojen muuntamot, on suojattava. Yritysten tulisi osata tunnistaa ja hallita tällaisia uhkia, Nieminen sanoo.

Miehittämättömän ilma-aluksen kulkuun puuttuminen on nykyisin laitonta. Yrityksen alueelle saapuva ilma-alus voidaan siis havaita ja sitä voidaan seurata, mutta sen kulkuun ei saa puuttua.

Niemisen mielestä lain tulisi kertoa, missä tilanteissa, millaisilla valtuuksilla ja miten miehittämättömiä ilma-aluksia voidaan torjua. Valmisteilla olevat lakimuutokset tuovat tähän toivottua parannusta ja hallittavuutta.

 

Kommentit