Luottomarkkinoilla aktiiviset kuluttajat ovat velkaantuneet jo moneen suuntaan. LEHTIKUVA/MIKKO STIG

Miehillä on talouden osaamisessa puutteita

Maksuhäiriöiset eivät Takuusäätiön mukaan ole yhtenäinen ryhmä, ja sukupuolten välillä on suuria eroja.

Velkaantuneita auttavan Takuusäätiön mielestä maksuhäiriöiden vähentämiseksi on kiinnitettävä huomiota erityisesti miesten talousosaamiseen, asenteisiin sekä huono-osaisuuden kasautumiseen.

Tilastojen mukaan jo yli 380 000 suomalaisella on maksuhäiriömerkintä. Jo yli 15 prosenttia 25-44-vuotiaista miehistä on maksuhäiriöisiä.

– Maksuhäiriöiset eivät ole yksi yhtenäinen ryhmä, vaan tilastojen taakse kätkeytyy erilaisia elämäntilanteita. Myös sukupuolittaiset erot ovat isoja, toteaa Takuusäätiön kehittämispäällikkö Minna Markkanen tiedotteessa.

Hänen mukaansa maksuhäiriöiden vähentämisessä on olennaista, miten eri elämäntilanteisiin liittyviin taloudellisiin riskeihin voidaan varautua nykyistä paremmin. Tärkeää olisi kansalaisten talousosaamisen vahvistaminen, mutta huomioon pitäisi ottaa myös yhteiskunnallisissa rakenteissa piilevä eriarvoisuus.

OP:n, Marttaliiton ja Takuusäätiön tekemän kyselyn mukaan sukupuolten välillä on selviä eroja suhtautumisessa oman talouden hallintaan. Miehet ovat esimerkiksi selvästi optimistisempia tulevan eläketasonsa suhteen kuin naiset.

– Miehet ovat ehkä liiankin optimistisia oman tulevan taloutensa ja eläkekertymänsä suhteen, mikä saattaa vaikuttaa myös heidän maksuhäiriöihinsä. Eläköitymisen aiheuttama tulotason lasku voi tuoda ikäviä yllätyksiä omaan talouteen, jos siihen ei ole varautunut etukäteen. Vahvistamalla sekä tiedollista talousosaamista että rahankäyttöön ja säästämiseen liittyviä asenteita voidaan tilannetta muuttaa parempaan suuntaan, arvioi Marttaliiton hankekoordinaattori Erkki Ukkola.

Kyselyssä noin joka neljäs 25-44-vuotias vastaaja kertoi olevansa pikalainoja myöntävän rahoitusyrityksen asiakkaana. Pikavippejä oli otettu yleisimmin ruoka- ja päivittäisostoksiin, velkojen maksamiseen sekä asumisen kuluihin.

– Pikalainoja ottaneiden suhteellisen suuri osuus on yllättävää, etenkin kun sitä vertaa siihen, että 92 prosenttia vastaajista suhtautui pikalainoihin negatiivisesti, Markkanen huomauttaa.

Hänen mukaansa pikavippien käyttökohteet paljastavat, että niihin turvaudutaan tyypillisesti taloudellisesti tiukassa tilanteessa.

– Pitäisikin puhua enemmän pikavippien ja maksuhäiriöiden yhteydestä huono-osaisuuteen, alhaiseen koulutustasoon, yksinäisyyteen ja osattomuuteen. Nämä ongelmat kasautuvat tyypillisemmin juuri miehille, Markkanen toteaa.

Maksuhäiriöiden vähentämiseksi tarvitaan hänen mielestään taloudellisesti haavoittuvassa tilanteissa oleville nykyistä parempia mahdollisuuksia, kuten sosiaalisen luototuksen laajentamista valtakunnalliseksi.

OP:n, Marttaliiton ja Takuusäätiön yhdessä toteuttaman kyselyyn vastasi toukokuussa 2 008 henkilöä.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt