X
SULJE MAINOS
Poissaolot koulusta ja koulun keskeyttämiset liittyvät moniin erilaisiin ongelmiin, mutta usein taustalla on päihde- ja mielenterveysongelmia. LEHTIKUVA/MIKKO STIG (Lavastettu tilanne)

Mia Laiho: Nuorten päihdeongelmien hoito retuperällä

Kansanedustaja on huolissaan päihdeongelmaisten nuorten hoitoon pääsyn ongelmista.

Poissaolot koulusta ja koulun keskeyttämiset liittyvät moniin erilaisiin ongelmiin, mutta valitettavan usein taustalla on päihde- ja mielenterveysongelmia, toteaa lääkärikansanedustaja Mia Laiho (kok.).

Kehitysvaiheessa olevalle nuorelle päihteiden käyttö voi aiheuttaa yllättäviä reaktioita, ja se voi ilmentyä muun muassa impulsiivisena käyttäytymisenä ja väkivaltana.

– Päihdehoitopaikkojen saatavuuden kanssa on Suomessa suuria ongelmia. Päihderiippuvuuksien katkaisupaikkoja on Suomessa vain kourallinen. Monien nuorten kohdalla päädytään jopa heti huostaanottoon, kun nuoret ja perheet tarvitsisivat apua ja tukea päihde- tai mielenterveysongelmiin, sanoo Laiho.

– Myös lastensuojelu on mahdottoman edessä, jos sielläkään ei ole osaamista ja päihdehuollon tukea laitoksissa asuville, päihdeongelmaisille nuorille, Laiho jatkaa.

Hänen mielestään perheillä ja lastensuojelulaitoksilla pitäisi olla mahdollisuuksia saada nuori hoitoon ja päihdetyöntekijöiden osaamista käyttöönsä, kun sitä tarvitaan.

– Perheiden tulee myös saada apua nuoren kanssa ilman, että heidän tarvitse pelätä huostaanottoa.

Laiho harmittelee, ettei Suomessa tilastoida päihderiippuvuuden vaikutusta koulun keskeyttämiseen.

– Tämä olisi tärkeä tieto ja oleellinen kohta myös tarttua nuoren ongelmiin ja auttaa häntä. Kansainvälisten tutkimusten mukaan päihteet on yksi merkittävä syy, jos nuorilla on paljon koulupoissaoloja tai koulunkäynnin keskeytyksiä.

Laihon mukaan Suomeen tarvittaisiin käytännönläheinen nuorten tarpeet huomioiva valtakunnallinen päihdeohjelma, jossa luotaisiin selkeät ohjeet ammattilaisten käyttöön hoitoon ohjaukselle ja viranomaisyhteistyölle.

Kansanedustaja viittaa työterveyshuollon päihdeohjelmaan, jossa työnantajalla on velvollisuus ohjata päihdeongelmainen työntekijä päihdehuoltoon.

– Koulu ja opiskelu on nuoren työtä. Vastaavalla tavalla koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa ja oppilashuollossa päihdeongelmiin pitäisi tarttua tehokkaammin, hoitoonohjauspolut pitäisi olla sovitut ja selkeät, opiskelijalähtöiset ja nuoren opintopolku tulisi suunnitella moniammatillisessa yhteistyössä, täsmentää Laiho.

Hänen mielestään vieroitushoitopaikkojen ja päihdehoidon pitäisi olla nuorille räätälöityjä.

– Ei ole nuoren edun mukaista sijoittaa heitä samoihin yksiköihin päihderiippuvaisten aikuisten kanssa. Myös kouluväkivaltatapauksissa koulun, poliisin ja sosiaaliviranomaisten selkeästi sovittu yhteistyömalli sekä sujuva hoitoon pääsy päihde- ja mielenterveyspalveluihin ovat aivan oleellisessa roolissa. Nyt on korkea aika luoda uusia toimintamalleja ennen kuin päihde- ja väkivaltatilanteet karkaavat käsistä, sanoo Laiho.

Laiho on jättänyt hallitukselle asiasta kaksi erillistä kirjallista kysymystä. Ensimmäinen koskee nuorten päihteiden käyttöä ja siihen liittyviä ongelmia ja toinen kirjallinen kysymys koskee päihdeongelmaisten nuorten moniammatillista tukea ja opintopolun varmistamista kouluissa ja oppilaitoksissa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt