Mia Laiho. LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

Mia Laiho haluaa kriisitukea myös järjestöille

Kansanedustaja on huolissaan, ettei moni järjestö selviä koronakriisin yli talousongelmien takia.

Kansanedustaja Mia Laiho (kok.) on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen järjestöjen toiminnan turvaamisesta ja avustusten tasapuolisemmasta jaosta. Koronakriisin takia yrityksille on suunnattu tukea sekä Business Finlandin että ELY-keskusten kautta. Järjestöt eivät ole voineet hakea näitä avustuksia.

Mia Laihon mukaan kentältä kantautuu huolestuneita viestejä järjestötoimijoilta, jotka tippuvat tukijärjestelmien väliin tai jäävät hakuperusteisessa avustusjärjestelmässä ilman tukia.

– Huolena on myös järjestöjen paikallisyhdistysten jääminen tukien ulkopuolella. Moni järjestö on joutunut jo lomauttamaan ja irtisanomaan työntekijöitä. Jos tällaisessa kriisissä ei saa lisätukea, moni järjestö ajautuu kestämättömiin talousvaikeuksiin. Järjestöjen palvelutuotantojen keskeytyminen osuu erityisen kipeästi haavoittuviin ihmisryhmiin, syrjäytymisvaarassa oleviin sekä lapsiin ja perheisiin, kansanedustaja sanoo.

Tällä hetkellä ei ole tukimallia, joka ulottuisi myös palveluja tuottavien järjestöjen paikalliseen toimintaan.

Laiho muistuttaa, että koronakriisin takia Suomen talous on ajautunut tilanteeseen, joka vaarantaa yritystoimintojen lisäksi myös järjestökentän. Suurin syy järjestöjen talouden huolestuttaviin näkymiin ovat äkilliset ja yhtäaikaiset muutokset varainhankinnan kaikilla osa-alueilla.

– Useat rahoituslähteet kuten yritysyhteistyö, osallistumismaksut, julkinen tuki ja yksityinen varainhankinta ovat kaikki samaa aikaa katkolla. Moni Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen tai Opetus-ja kulttuuriministeriön kautta rahoitusta saava järjestö odottaa myös epätietoisina, miten tulee käymään heidän toiminnan jatkorahoituksen koronavirustilanteen vaikuttaessa myös Veikkauksen rahapelituottoihin.

Laihon mielestä valtion avustuksia jakaessa pitäisi kiinnittää huomiota ihmisille ja yhteiskunnalle tärkeiden järjestöjen ja yhdistysten toimintaedellytyksiin sekä järjestöjen paikallistason toimintaan.

– Toivon hallituksen suhtautuvan vakavasti ja konkreettisin tukitoimin järjestöpuolen kohtaamiin taloudellisiin haasteisiin. Koronan aiheuttamat kuluerät ovat monille järjestöille muuten liian raskaita kantaa. Se tulee valitettavasti näkymään ihmisten matalan kynnyksen palveluissa, joille koronakriisissä ja sen jälkeen olisi kuitenkin suuri tarve, sanoo Laiho.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt