X
SULJE MAINOS

Metsäteollisuus oli viime vuonna Suomen suurin vientiala

Metsäteollisuus nousi viime vuonna suurimmaksi vientialaksi.

Tullin maanantaina julkistaman vientitilaston mukaan puu- ja paperiteollisuuden osuus oli 21,7 prosenttia Suomen kokonaisviennistä. Erityisesti sellun ja kartongin kysyntä kasvattivat metsäteollisuuden vientiä. Edellisen kerran metsäteollisuus oli viennin ykkönen vuonna 2010.

Metsäteollisuuden viennin kokonaisarvo kasvoi viime vuonna 2,9 prosenttia 11,6 miljardiin euroon, kun mukaan luetaan huonekalut.

Toiselle sijalle vientitilastossa ylsivät kone- ja kulkuneuvoteollisuuden tuotteet, joiden osuus viennistä oli 21 prosenttia. Kolmanneksi suurin vientiala oli kemianteollisuus. Sen osuus viennistä oli 18,8 prosenttia.

Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatisen mukaan metsäteollisuuden investoinnit ovat kääntyneet kasvuun. Myönteisen kehityksen jatkuminen edellyttää kuitenkin kilpailukyvyn parantamista.

– Suomalainen tuotanto kärsii edelleen työn kalliista hinnasta ja jäykistä työehdoista. Herkkä toimitusketju on myös altis häiriöille. Siksi laittomat lakot ja kohtuuttomat tukitoimet pitäisi saada kuriin. Keskeisissä kilpailijamaissa ne eivät ole ongelma. Suomen toimimaton työrauhajärjestelmä pitää uudistaa pikaisesti, vaatii Jaatinen.

Hän muistuttaa, että metsäteollisuus on biotalouden merkittävin osa-alue, joka tarvitsee uusia osaajia sekä riittävästi kustannuskilpailukykyistä puuraaka-ainetta.

– Seuraavan kymmenen vuoden aikana neljännes metsäteollisuuden henkilöstöstä eläköityy. Julkisen vallan tulee huolehtia riittävän koulutuksen järjestämisestä kansallisella ohjauksella, jotta alalle saadaan jatkossa tarvittava määrä osaajia. Voimakkaasti kasvavan kysynnän vastapainoksi puun tarjontaa tulee myös merkittävästi vahvistaa kunnianhimoisilla päätöksillä, Jaatinen sanoo.

Suomi on yksi maailman suurimmista sellun, paperin ja kartongin tuottajista sekä Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia. Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti noin 160 000 suomalaista.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt