Uittolautta Konnuksen kanava-alueella Leppävirralla 21. heinäkuuta. LEHTIKUVA/TIMO HARTIKAINEN

Metsäteollisuus laatii ilmastotiekartan

Metsäteollisuus on jo pitkälti irtautunut fossiilisista polttoaineista.

Metsäteollisuus ry:n mukaan tämä kehitys voidaan viedä maaliin samalla kun kasvatetaan sekä kotimaisia metsävaroja että vientituotteista saatavia hyötyjä. Toimialla tehdään ilmastotiekartta kuvaamaan tietä kohti ilmastoneutraalia Suomea vuoteen 2035 mennessä.

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallituksen ohjelmassa todetaan, että hallitus laatii yhteistyössä eri toimijoiden kanssa toimialakohtaiset vähähiilisyystiekartat, jotka sovitetaan yhteen uusien ilmastotoimien kanssa.

Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatisen mukaan metsäteollisuudella on vahvaa näyttöä monenlaisista tuotantoon liittyvien päästöjen vähentämisestä. 1990-luvun alusta lähtien tuotantoon suhteutetut päästövähenemät ovat merkittäviä. Esimerkiksi kaatopaikkajätteet ovat vähentyneet 95 prosenttia, hajurikkiyhdisteet 97 prosenttia ja fosforipäästöt 80 prosenttia.

– Politiikka on ohjannut teollisuutta investoimaan bioenergiaan Suomessa. Ja näin on myös tapahtunut. Tehtaamme ovat pitkälti irtautuneet fossiilisista, sillä uusiutuvien polttoaineiden osuus tehtaillamme on jo 86 prosenttia. Tavoitteemme on nostaa osuus 90 prosentin tasolle vuoteen 2025 mennessä, Jaatinen kertoo.

Metsäteollisuuden tiekartta ei valmistuessaan tule kuvaamaan vain sitä, miten ala vähentää omia päästöjään. Jaatisen mukaan fokuksen on oltava fossiilitalouden alasajossa.

– Päästöjä tulee saada alas investoimalla tehtaiden vähäpäästöiseen teknologiaan sekä vähentämällä päästöjä metsäteollisuuden koko toimintaketjussa. Samalla ympäristölle haitallinen hiilivuoto tulee estää vahvistamalla ympäristösuoristuskyvyltään maailmanluokkaa olevien suomalaisten tehtaiden toimintaedellytyksiä, hän sanoo.

– Kolmanneksi, hiilivarastoja tulee kasvattaa huolehtimalla metsien kasvusta sekä elinvoimasta ja neljänneksi, teollisuuden tulee kyetä valmistamaan yhä enemmän tuotteita, jotka korvaavat fossiilisia, uusiutumattomia materiaaleja ja vastaavat ympäristötietoisten kuluttajien vaatimuksiin, Jaatinen jatkaa.

Hänen mukaansa ilmastomyönteisille ratkaisuille on jatkuvasti lisääntyvä tarve maailmalla. Puusta valmistettujen tuotteiden maailmanmarkkinat kasvavat suunnittelu- ja konsultointiyritys Pöyryn arvion mukaan lähes 200 miljardilla eurolla vuoteen 2030 mennessä. Jaatisen mukaan suomalainen metsäteollisuus voi ottaa tästä osansa ja samaan aikaan Suomi voi jatkaa metsävarojensa kasvattamista.

– Tulevan menestyksen ja ilmastokartan toteutumisen tae on kilpailukykyinen toimintaympäristö ja metsäteollisuuden uudistuminen. Nykyistäkin ilmastomyönteisempien tuotteiden kehittely vaatii innovointia ja investointeja Suomeen. Puunkäyttö puolestaan edellyttää terveitä, uudistuvia ja kestävästi hoidettuja metsiä. Näistä lähtökohdista uskomme, että Suomen ilmasto- ja taloustavoitteet saavutetaan vahvasti puujaloilla seisten tulevaisuudessakin, Jaatinen summaa.

Suomi on yksi maailman suurimmista sellun, paperin ja kartongin tuottajista sekä Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt