Metsäteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmen, hallituksen puheenjohtaja Ilkka Hämälä ja toimitusjohtaja Timo Jaatinen kertoivat työehtosopimuksista irtautumisesta 1. lokakuuta. LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

Metsäteollisuuden yritykset tyytyväisiä irtautumiseen työehtosopimuksista

Yrityksistä 96 prosenttia toivottaa työelämäuudistuksen tervetulleeksi.

Metsäteollisuuden työelämäuudistus johtaa lähivuosina siihen, että työehdoista neuvotellaan yrityksen ja henkilöstön kesken. Yritykset voivat tulevaisuudessa sopia yhdessä henkilöstönsä kanssa palkoista, työvuoroista ja kaikista sellaisista työehdoista, joista sopimista ei ole lailla rajoitettu.

Metsäteollisuus ry:n jäsenyrityskyselyyn vastanneista toimitusjohtajista 96 prosenttia arvioi uudistuksen erittäin hyväksi tai melko hyväksi ja vain neljä prosenttia ei osannut sanoa kantaansa.

– Uudistus koetaan tarpeelliseksi kaiken kokoisissa jäsenyrityksissä. Julkisuudessa esillä olleet väitteet siitä, että uudistus olisi ongelmallinen toimialan pienille yrityksille, vaikuttavat perusteettomilta, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen toteaa.

Toimitusjohtajista 76 prosenttia arvioi, että omassa yrityksessä tarve paikalliseen sopimiseen on erittäin suuri tai melko suuri. Vastaajista 4 prosenttia katsoi, että tarve on erittäin pieni.

Kyselyyn vastanneista toimitusjohtajista 33 prosenttia arvioi yrityksensä henkilökunnan suhtautuneen uudistukseen erittäin tai melko hyvin ja 56 prosenttia neutraalisti eli ei hyvin eikä huonosti.

Toimitusjohtajien arvion mukaan myös yritystasolla ay-liikkeen edustajien kannat ovat olleet neutraalit. Toimitusjohtajista 63 prosenttia arvioi paikallisten ay-liikkeen edustajien suhtautuneen uudistukseen neutraalisti, 18 prosenttia erittäin tai melko hyvin ja 15 prosenttia melko huonosti.

Metsäteollisuus ry toteutti verkkovälitteisen jäsenyrityskyselyn 12. –14. lokakuuta kaikkien jäsenyritystensä toimitusjohtajien parissa, pois lukien tytäryhtiöiden toimitusjohtajat. Vastausprosentti oli 56.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt