Stora Enson Oulun paperitehdas. LEHTIKUVA/EIJA KONTIO

Metsäteollisuuden päästöt ehkä lähellä nollaa vuonna 2035

Suomessa toimiva metsäteollisuus voi olla lähellä nollapäästöjä vuonna 2035 ja siitä eteenpäin jopa hiilinegatiivinen.

Siirtyminen lähes päästöttömiin tehtaisiin on mahdollista, mutta Metsäteollisuus ry:n mukaan onnistuminen edellyttää investointeja tukevaa toimintaympäristöä. Järjestö esitteli tiistaina järjestetyssä työ- ja elinkeinoministeriön vaikuttajaseminaarissa alustavia skenaarioita ilmastotiekartastaan.

– Metsäteollisuuden hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet peräti 64 prosenttia tuotantoon suhteutettuna vuodesta 1990. Absoluuttiset hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet 49 prosenttia, kun muun Suomen hiilidioksidipäästöt samalta ajanjaksolta ovat vähentyneet vain 20 prosenttia. Massa- ja paperiteollisuus on tänä aikana kasvattanut ympäristö- ja ilmastoystävällisten tuotteiden tuotantoa noin neljälläkymmenellä prosentilla, kertoo ympäristöpäällikkö Fredrik Blomfelt.

Metsäteollisuuden uusiutuvien polttoaineiden osuus on jo tällä hetkellä 86 prosenttia. Metsäteollisuus on omissa vastuullisuussitoumuksissaan asettanut tavoitteeksi 90 prosentin uusiutuvan energian osuuden metsäteollisuuden energiantuotannossa jo vuoteen 2025 mennessä.

Hyvä kehitys ei voi jatkua ilman kokonaisuuden huomioimista

Metsäteollisuus ry:n energia- ja ilmastopäällikkö Ahti Fagerblomin mukaan toistaiseksi Suomessa on keskusteltu lähes yksinomaan hiilinieluista.

– Tärkeämpää olisi kiinnittää huomiota kokonaisuuteen. Päästöjen vähentämisen ja metsien hiilivaraston kasvattamisen lisäksi globaalien ilmastohyötyjen aikaansaaminen edellyttää myös hiilivuodon estämistä heikomman ympäristönormiston maihin sekä ilmastoystävällisten tuotteiden valmistamista maailmanmarkkinoille, hän toteaa.

Fagerblomin mukaan fossiilisten polttoaineiden käyttö voidaan pieniä varapolttoainemääriä lukuun ottamatta ajaa pitkälti alas tehtaiden investointien ja sähköistymisen myötä. Lisäksi tarvitaan lisätoimia energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseksi sekä kiertotalouden uusia ratkaisuja. Myös CCU – hiilidioksidin talteenotto ja hyötykäyttö – on mahdollinen lisäkeino 2040-luvulla.

Fagerblom toteaa, että kuvattu skenaario mahdollistaa ajan myötä siirtymisen päästöttömiin tehtaisiin.

– Tämä edellyttää ennen kaikkea investointikykyä ja -halua. Yritykset investoivat, mikäli toimintaympäristö Suomessa on kilpailukykyinen ja ennakoitava.

Edellytyksenä tälle ovat Metsäteollisuuden mukaan muun muassa sähköistymistä tukevan päästökauppakompensaation jatkaminen, sähköveron alentaminen monen kilpailijamaan tavoin EU-minimiin sekä riittävän pitkä siirtymäaika fossiilisten polttoaineiden veromuutoksille.

Metsäteollisuus vastaa hallituksen Hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitteeseen laatimalla toimialan ilmastokartan, joka valmistuu kokonaisuudessaan kesään mennessä. Toimialakohtaiset ilmastotiekartat sovitetaan yhteen uusien ilmastotoimien kanssa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt