Metsähallituksen pääjohtaja Juha S. Niemelä. KUVA: Maa- ja metsätalousministeriö/LEHTIKUVA

Metsähallituksen pääjohtaja: Avohakkuukiellolla olisi isot seuraukset

Juha S. Niemelä sanoo, että valtion metsiä hoidetaan niin kuin omistaja haluaa.

Metsähallituksen uusi pääjohtaja Juha S. Niemelä sanoo, että jos avohakkuut kiellettäisiin valtion metsissä, vaikutukset voisivat olla merkittäviä.

– Seuraukset voisivat olla yllättävänkin isoja, Niemelä sanoo Nykypäivä-lehdessä.

Metsähallitus myy puuta 300 miljoonalla eurolla vuodessa. Se maksaa tuloistaan valtiolle vaihtelevan summan, joka viime vuonna oli noin 140 miljoonaa euroa. Suomen hallitus päättää summan joka vuosi.

Neljä viidesosaa tuloista kertyy uudistushakkuilta, joista suurin osa on avohakkuita. Avohakkuiden lopettaminen vähentäisi myytävän puun määrää ja pienentäisi Metsähallituksen liikevaihtoa. Sahat sekä sellu- ja paperitehtaat saisivat vähemmän puuta.

– Erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa olemme joillekin laitoksille hyvin tärkeä raaka-aineen toimittaja, Niemelä sanoo.

Niemelä sanoo, että eduskunta toki päättää, miten Metsähallituksen täytyy metsiä hakata, ja yhtiön johto noudattaa sille asetettuja linjauksia.

Eduskunta käsittelee kevään aikana kansalaisaloitetta, jossa vaaditaan avohakkuiden lopettamista Metsähallituksen metsissä.

Avohakkuun tilalle tarjotaan niin sanottua jatkuvaa kasvatusta. Se tarkoittaa, että metsää ei hakata aukoksi, vaan sieltä poistetaan vain osa puista.

Metsähallitus on perustanut kolme viiden tuhannen hehtaarin koealaa jatkuvalle kasvatukselle. Niemelä arvelee, että jatkuva kasvatus sopii joillekin kasvupaikoille, mutta ei kaikille.

– Ei ole ihan helppoa tehdä tasaikäisestä kuusikosta jatkuvan kasvatuksen kohdetta. On aika lujassa, että se lähtisi luontaisesti uudistumaan.

Hänen mukaansa jatkuva kasvatus houkuttelee siksi, että uudistamiskuluja ei näytä tulevan metsänomistajalle lainkaan. Luotetaan siihen, että taimet kasvavat metsään itsestään.

– Voi olla rohkeasti sanottu, mutta pitkässä juoksussa metsänomistajalle tulee tappiota.

Niemelä arvioi, että jos metsänomistaja nyt aloittaa jatkuvan kasvatuksen, se voi olla tälle hyvinkin kannattavaa. Tulevat sukupolvet sen sijaan joutuvat tyytymään pienempiin tuottoihin.

– Yhteisen omaisuuden vastuullisena hoitajana meidän pitää ottaa huomioon metsien kehitys ja tuotto yli usean sukupolven. Emme maksimoi nykyhetken tuottoja, vaan panostamme hyvään metsänhoitoon ja uudistumiseen pitkällä aikavälillä.

Lue koko juttu Verkkouutisten Plus-liitteestä. Kirjautuminen on maksuton.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt