Monen yrittäjän keskeisin huoli on pula osaavasta työvoimasta. LEHTIKUVA / TROND H. TROSDAHL

”Menestyvät yrittäjät koko hyvinvoinnin perusta”

Kokoomus julkaisi tulevan vaalikauden yrittäjyystavoitteensa.

Kokoomus on julkaissut Yrittäjyystekoja 2018 -kiertueellaan kerätyn palautteen pohjalta päivitetyt kokoomuksen yrittäjyystavoitteet tulevalle vaalikaudelle.

Puolueen Yrittäjyystekoja 2018 -kiertueen 14 tapahtumassa useat sadat yrittäjät eri aloilta ja erikokoisista yrityksistä jakoivat ajatuksiaan yrittämisen edellytysten parantamisesta.

– Menestyvät yrittäjät ja yritykset ovat koko hyvinvointimme perusta. Yritysten menestyksen myönteiset vaikutukset heijastuvat koko yhteiskuntaan työllisyyden ja verotulojen kasvuna. Kokoomus pitää siksi tärkeänä, että suomalaisten yrittäjien ja yritysten toimintaedellytykset ovat kunnossa nyt ja tulevaisuudessa, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen sanoo.

Keskeisimmäksi huoleksi paljastui pula osaavasta työvoimasta. Työvoimapulasta kärsittiin kaikkialla Suomessa ja kaikilla aloilla.

Samanaikaisesti yhä kestämättömän moni suomalainen on parantuneesta työllisyyskehityksestä huolimatta edelleen työttömänä.

– Toinen keskeinen huoli liittyi epävarmuuteen tulevaisuudesta. Yrittäjät olivat huolissaan poliittisista avauksista, joissa yrittäjien vero- ja sääntelytaakkaa halutaan kiristää. Huoli on myös työntekijöistä. Investointikannustimien ja kannattavuuden heiketessä heikkenee myös yritysten kyky työllistää ja maksaa työntekijöille parempia palkkoja. Julkisessa keskustelussa lietsottua vastakkainasettelua ei tunnistettu omalla työpaikalla, vaan samassa veneessä olemisen henki oli vahva yrityksissä. Paikallisen yrityskohtaisen sopimisen laajentamista kaikkiin yrityksiin reiluin ehdoin pidettiin tästä syystä tärkeänä, valmisteluun osallistunut kansanedustaja Eero Lehti sanoo.

Kokoomuksen 10 yrittäjyystavoitetta ovat:

1) Edistetään reilua paikallista sopimista

2) Ei veronkorotuksille!Turvataan hyvät yrittämisen edellytykset

3) Huolehditaan osaavan työvoiman saatavuudesta lisäämällä työpaikkaoppimista

4) Työhön kannustava sosiaaliturva

5) Helpotetaan ulkomaisen työvoiman saatavuutta

6) Poliittisia lakkoja kohtuullistettava

7) Parannetaan yrittäjän sosiaaliturvaa ja tasataan vanhemmuuden kustannuksia

8) Mahdollisuus uuteen alkuun

9) Jatketaan norminpurkua

10) Lisätään rehtiä kilpailua

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt