Tutkimuksen mukaan tehokas maskin käyttö pelastaa henkiä. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Maskitutkimus kertoo: Tehokkain tapa estää viruksen leviäminen

Suojainten käytöllä on suora suhde koronakuolleisuuteen.

Kasvomaskin käytöllä voi olla uskottua suurempi vaikutus koronaviruksen leviämisen estämiseen, ilmenee japanilais-amerikkalaisesta alustavasta tutkimuksesta.

Osin kyselytutkimus ja osin 20 maan kuolleisuustilastojen vertailu tehtiin Euroopassa, Pohjois-Amerikan Yhdysvalloissa ja Aasiassa. Eri maiden asukkailta kysyttiin, käyttävätkö he maskia julkisilla paikoilla.

Tutkimus toteutettiin Japanissa Miyazawan poliklinikan ja Yhdysvalloissa Houston-Victorian yliopiston yhteistyössä.

Maskien käyttöaste todettiin vahvimmaksi kuolleisuutta ennustavaksi tekijäksi. Mitä aikaisemmin maskin käyttö aloitettiin, sitä paremmat sen vaikutukset olivat.

Euroopan ja Yhdysvaltojen kuolleisuustilastot poikkesivat huomattavasti Etelä-Aasian maista, joissa maskien käyttöaste on huomattavasti länsimaita korkeampi.

Matalin maskien käyttöaste oli Britanniassa, jossa vain 21 prosenttia kertoi käyttävänsä julkisella paikalla maskia. Korkeimmat suojainten käyttöasteet olivat Aasiassa, muun muassa Hong Kongissa.

Washingtonin yliopistosta toimivan Institute of Health, Metrics and Evaluationin ennusteiden mukaan jopa 33 000 kuolemantapausta olisi voitu estää Yhdysvalloissa, mikäli kasvomaskit olisi määrätty pakollisiksi.

Instituutin johtajan Chris Murrayn mukaan riski koronaviruksen leviämiselle laskee maskien myötä kolmanneksella tai jopa puolella ihmisistä.

Asiasta uutisoivien South China Morning Postin ja China Global Television Networkin mukaan näyttäisi siltä, että kasvomaskit voivat olla tehokkain yksittäinen tapa estää koronaviruksen leviäminen.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt