X
SULJE MAINOS
Kasvomaski on pakattu reppuun kouluun lähdettäessä. LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

Maskisuositukset voivat vaihdella alueellisesti, turvavälistä luovutaan

Koronaturvallisuudesta on annettu uusi suositus varhaiskasvatukseen, oppilaitoksille ja korkeakouluille.

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL ovat antaneet varhaiskasvatusta, kouluja, oppilaitoksia ja korkeakouluja varten uudet terveysturvallisuutta koskevat suositukset. Niissä on huomioitu tartuntatautilain muutokset ja siirtyminen paikallisiin ja alueellisiin koronarajoituksia purettaessa.

Suositukset on päivitetty vastaamaan voimassa olevia koronaepidemiaan liittyviä muita suosituksia ja valtioneuvoston linjauksia.

Jos alueellisia tartuntarypäitä ilmenee, epidemiaa torjutaan ensisijaisesti paikallisilla ja alueellisilla toimilla tartuntatautilakiin perustuen. Uudet suositukset korvaavat elokuussa annetut vastaavat suositukset.

Koronaviruksen tartuntariski varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen seurannassa ollut pieni, eikä kasvomaskin käytöstä ole tarvetta enää antaa yleistä valtakunnallista opetussektoria koskevaa suositusta.

Alueelliset ja paikalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat epidemiatilanteen mukaan antaa omia täydentäviä tai rajatumpia suosituksia, jotka perustuvat heidän riskinarvioonsa. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät vastaavat opiskeluympäristön turvallisuudesta ja voivat antaa omia opetus- ja tenttitiloja koskevia maskisuosituksia.

Suositukset maskin käytöstä oppilaitoksissa, kouluissa ja varhaiskasvatuksessa voivat siksi vaihdella alueellisesti ja oppilaitoksittain.

Tartuntatautilain väliaikaiset säännökset toimenpiteistä koronaepidemian ehkäisemiseksi ovat voimassa vuoden loppuun asti.

Tartuntatautilaista on poistettu aiempi kahden metrin väljyysvaatimus. Oleskelu on silti edelleen hyvä järjestää mahdollisimman väljästi. Valtakunnallisesta suosituksesta pitää opetusryhmät erillään voidaan luopua. Samoin luovutaan aiemmasta kahden metrin valtakunnallisesta turvavälisuosituksesta.

Valtioneuvoston 9. syyskuuta tekemän periaatepäätöksen mukaisesti aiemmin alueellisiin epidemiavaiheisiin (perustaso, kiihtymisvaihe, leviämisvaihe) perustuneista rajoituksista ja suosituksista luovutaan, kun riittävä rokotuskattavuus on saavutettu. Rajoituksia voidaan alueilla purkaa asteittain jo aiemmin, jos tautitilanne sen sallii.

Varhaiskasvatuksessa, kouluissa, oppilaitoksissa ja korkeakouluissa menettelyt perustuvat niiden toimintaa sääteleviin lakeihin sekä ensisijaisesti tartuntatautilain mukaisiin toimivaltuuksiin.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt