Hoitaja auttaa vanhusta. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Marko Kilpi: STM:n ohjeista sekaannusta

Sosiaali- ja terveysministeriötä vaaditaan selkeyttämään ympärivuorokautisen hoidon yksiköiden vierailuohjeita.

Kokoomuksen kansanedustaja Marko Kilven mukaan sosiaali- ja terveysministeriön antamien ohjeiden tulkinta on aiheuttanut sekaannusta.

Kilpi on tehnyt toimenpidealoitteen, jossa vaaditaan sosiaali- ja terveysministeriötä selkeyttämään ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköiden vierailuohjeita.

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeessa 15.5.2020 todetaan, että pääsääntöisesti vierailut ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköihin ovat kiellettyjä. Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on katsonut, että kiellot ovat olleet lainvastaisia.

– Herää kysymys, milloin hallitus reagoi näihin lainvastaisuuksiin, Kilpi toteaa tiedotteessa.

Hallitus linjasi 17.6.2020 suosituksen, että ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköiden asiakastiloihin pääsy rajataan edelleen pääsääntöisesti koskemaan yksikön henkilökuntaa.

– Nyt on syntynyt kahdenlaista tulkintaa näistä ohjeista. Sosiaali- ja terveysministeriö katsoo, että heidän antamansa ohjeistukset eivät ole sitovia. Kun taas kunnat ja palveluntuottajat ovat tulkinneet ministeriön ohjeet velvoittaviksi ja siksi kieltäneet vierailut, Kilpi sanoo.

Tämä tulkinnanvaraisuus on Kilven mukaan aiheuttanut sen, että omaiset eivät ole päässeet vierailemaan palveluyksiköissä läheistensä luona. Palveluyksiköissä asuvien ulkoilut ovat jääneet vähiin, kun henkilönkunnalla ei ole siihen aikaa ja resurssia eivätkä omaiset ole auttamassa.

– Omaiset ovat suureksi avuksi esimerkiksi ulkoiluttamisessa, niin selkeyden lisäksi tulee huomioida myös turvallisuusnäkökohdat, Kilpi toteaa.

– Sosiaali- ja terveysministeriön tulee selkeyttää ohjeistusta kunnille ja palveluntuottajille niin, että tulkinnanvaraa ei voi jäädä tällaisessa asiassa, jossa kyse on ihmisen hyvinvoinnista.

Kilven tekemän toimenpidealoitteen ovat allekirjoittaneet myös kokoomuksen kansanedustajat Petteri Orpo, Elina Lepomäki, Heikki Vestman, Mia Laiho, Timo Heinonen, Pihla Keto-Huovinen, Pauli Kiuru, Ville Kaunisto ja Wille Rydman.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt