Pitkään toimeentulotuen varassa oleminen lisää mielenterveys- ja päihdeongelmien riskiä. LEHTIKUVA / TEEMU SALONEN

Marko Kilpi: Raportti tukea saavista on karua luettavaa

Kokoomusedustajan mukaan lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden koordinointiin olisi panostettava.

Kokoomuksen kansanedustaja Marko Kilven mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuore raportti kertoo karua kieltä toimeentulotukea saavien nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmista.

THL:n julkaiseman rapotin mukaan toimeentulotukea saavilla 18–34-vuotiailla on enemmän terveysongelmia kuin muilla ikäisillään. Eroa selittää erityisesti mielenterveys- ja päihdeongelmien yleisyys toimeentulotukiasiakkailla.

– Mitä kauemmin nuori aikuinen on saanut toimeentulotukea, sitä todennäköisempää on, että hän on käyttänyt erikoissairaanhoidon palveluita, ostanut reseptilääkkeitä ja kärsinyt mielenterveyden ongelmista, Marko Kilpi sanoo tiedotteessa.

Tutkimuksen mukaan sekä toimeentulotuki että mielenterveysongelmat ovat yleisempiä pienituloisista perheistä tulevilla nuorilla aikuisilla. Toisaalta mielenterveysongelmat ovat yhteydessä toimeentulotuen lisääntyneeseen käyttöön perhetaustaan katsomatta.

Nuorten syrjäytymistä koulutuksesta ja työelämästä voidaan kansanedustajan mukaan parhaiten ehkäistä puuttumalla ongelmiin varhaisessa vaiheessa. Tämän hetkinen haaste on tukipalveluiden pirstaleisuus ja hoitoon pääsyyn pitkä kesto 8-12 kuukautta.

– Siksi tarvitsemme mielenterveyspalveluiden vahvan koordinoinnin ja riittävän resurssoinnin, jonka avulla pystymme tarjoamaan lapsille ja nuorille heidän tarvitsemaansa tukea tehokkaasti ja oikea-aikaisesti, Kilpi vaatii.

– Panostus lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden koordinointiin, on todellinen tulevaisuus investointi. Mielenterveys on meidän kaikkien oikeus.

Kansanedustaja on jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen eduskunnan puhemiehelle.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt