Manfred Weber. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Manfred Weber: EU:ta puolustettava järeämmin keinoin

Uusi tuomaripaneeli mahdollistaisi nopeamman reagoinnin rikkomuksiin.

EPP:n kärkiehdokas Manfred Weber vaatii entistä tehokkaampia välineitä oikeusvaltioperiaatteen ja lehdistönvapauden turvaamiseksi Euroopan unionin jäsenmaissa.

EU:n kaikki toiminta perustuu unionin jäsenmaiden vapaaehtoisesti ja demokraattisesti hyväksymiin perussopimuksiin. Vaikka niiden laatijat ovat kiinnittäneet paljon huomiota siihen, millaisin ehdoin maat voivat päästä unionin jäseniksi, olemassa olevien jäsenmaiden jatkuvaa sitoutumista EU:n arvoihin ei niissä Weberin mukaan kuitenkaan ole riittävästi varmistettu.

– Näytti pitkään siltä, että liberaali järjestys ja Euroopan yhdentyminen kulkivat käsi kädessä. Nykyisin tämä periaatetta on asetettu kyseenalaiseksi kaikkialla Euroopassa, Manfred Weber toteaa EU Observer -lehdessä.

Asia ei hänen mukaansa ole ajankohtainen vain Puolassa ja Unkarissa, vaan myös monessa muussa unionin jäsenvaltiossa esiintyy nyt aiempaa laajamittaisempia EU-lakien rikkomuksia, korruptiota ja yrityksiä manipuloida oikeutta.

– Olen vakuuttunut siitä, että näyttääkseen toteen asemansa oikeusyhteisönä sekä osoittaakseen auktoriteettinsa ja uskottavuutensa, Euroopalla on oltava tehokkaat välineet oikeusvaltioperiaatteen suojelemiseen, Weber sanoo.

Yhdeksän tuomarin paneeli

Koska nykyiset oikeusvaltioperiaatetta EU-tasolla turvaavat mekanismit ovat Weberin mukaan osoittautuneet kankeiksi ja puutteellisiksi, hän esittää uudentyyppisen instituution perustamista.

– Katson, että vain tämän roolin voi täyttää vain itsenäinen toimielin, joka on suojattu poliittiselta painostukselta, joka on läpinäkyvä ja tehokas ja – ennen kaikkea – jonka toiminta kattaa kaikki jäsenvaltiot, Weber linjaa.

Hänen hahmottelemansa asiantuntijaelin koostuisi riippumattomista ja arvostetuista entisistä tuomareista, joiden tausta olisi joko kansallisissa tai unionitason tuomioistuimissa.

– Näiden korkeintaan yhdeksän asiantuntijan tehtävänä olisi säännöllisesti arvioida oikeusjärjestelmän riippumattomuutta ja lehdistönvapautta. He myös tutkisivat mahdollista poliittista, oikeudellista ja hallinnollista korruptiota jokaisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa, Weber esittää.

Tuomaripaneelilla olisi hänen mukaansa käytössään omat tutkintaresurssit. Tunnistamiinsa ongelmiin sen olisi ehdotettava konkreettisia ratkaisuja ja tarvittaessa myös esitettävä sanktioita rikkomuksiin syyllistyneitä jäsenmaita kohtaan.

– Esimerkiksi EU-varojen saaminen tulisi riippuvaiseksi kutakin jäsenmaata koskevan raportin johtopäätöksistä. Korruptiota tai lehdistönvapauden loukkaamista sisältävissä tapauksissa maalle tarkoitetut rakennerahastovarat voitaisiin jäädyttää tai niitä voitaisiin leikata, Weber sanoo.

Räikeimmät rikkomukset siirtyisivät hänen mukaansa tuomaripaneelilta automaattisesti Euroopan tuomioistuimen käsiteltäviksi. Jos tuomioistuin antaisi langettavan päätöksen, EU-komissio tekisi Euroopan parlamentille ja Eurooppa-neuvostolle esityksen jäsenmaalle asetettavista pakotteista, joiden pysäyttäminen edellyttäisi enemmistöä molemmissa toimielimissä.

– Tällainen valvontamekanismi mahdollistaisi nopean ja tehokkaan puolustautumisen oikeusvaltioperiaatetta turvaavien rakenteiden rapautumista vastaan epäpoliittisella ja kiistattomalla tavalla, sanoo Weber.

EU Observerin julkaisema Manfred Weberin kirjoitus on tiivistetty versio Weberin yhdessä Saksan perustuslakituomioistuimen entisen tuomarin Udo di Fabion kanssa Frankfurter Allgemeine Zeitungiin laatimasta laajemmasta mielipideartikkelista.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt