Tarjoilija työssään. LEHTIKUVA/MIKKO STIG

Majoitus- ja ravitsemusalan työntekijämäärä laskee

Työntekijämäärät laskivat Ilmarisen suhdanneindeksin yrityksissä syyskuussa noin viisi prosenttia.

Ilmarisen mukaan lasku on selvästi tasoittunut koronapandemiasta alkaneesta kevään syöksystä. Suurin lasku oli majoitus- ja ravitsemusalalla, missä pudotusta tuli yli 15 prosenttia. Henkilöstövuokraus ja kaupan ala toipuivat syyskuussa parhaiten. Toimialojen tilanne vaihtelee kuitenkin eri puolilla Suomea.

Työntekijämäärä laski kuluvan vuoden syyskuussa noin viisi prosenttia verrattuna vuoden takaiseen samaan ajankohtaan.

lmarisen asiakasyritysten palkkasumma eli työntekijöille maksettujen bruttopalkkojen summa laski puolestaan syyskuussa noin kolme prosenttia. Palkkasummaan vaikuttaa positiivisesti palkkojen nousu ja lomautusten väheneminen.

– Kevään jälkeen tuli kesällä varovainen mutta selkeä muutos kohti parempaa. Syykuussa kehitys jatkui edelleen hyvään suuntaan, tosin koronaviruksen leviämisen kiihtyminen aiheuttaa nyt suuria epävarmuuksia tulevaa kohtaan, sanoo Ilmarisen tutkija Jouni Vatanen.

– Suhdanneindeksimme toimialoista majoitus- ja ravitsemuksen, kuljetuksen sekä henkilöstövuokrauksen työntekijämäärät olivat kaikki laskeneet yhä yli kymmenen prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Suurimmillaan laskua kertyi majoitus- ja ravitsemusalalla toukokuussa 58 prosenttia, hän jatkaa.

Henkilöstövuokraus ja kaupan ala toipuivat syyskuussa parhaiten julkistamistamme toimialoista.

– Henkilöstövuokrauksen osalta laskua kertyi syyskuussa 14 prosenttia (elokuu -18 %) Kaupan alalla lasku oli syyskussa kolme prosenttia (elokuu -5 %). Nämä luvut kertovat mielestäni positiivista tarinaa talouden ja kulutuksen aktivoitumisen puolesta, Vatanen arvioi.

Syyskuun tarkastelussa ainoastaan tietotekniikka- ja viestintätoimiala oli plussan puolella (+0,9 %). Teollisuuden osalta laskua tuli maltilliset noin kolme prosenttia.

Toimialoissa on alueellisia eroja

Ilmarisen syyskuun suhdanneindeksin alueellisissa tuloksissa työntekijämäärät laskivat suhteellisen tasaisesti koko Suomessa.

– Syyskuussa työntekijämäärät laskivat vähimmillään Etelä-Suomessa noin viisi prosenttia ja suurimmillaan Itä-Suomessa noin kuusi prosenttia, Vatanen sanoo.

Alueellisesti toimialoja tarkasteltaessa Etelä-Suomen pahimpia kärsijöitä ovat olleet majoitus- ja ravitsemusala sekä kuljetus. Muuten alueella menee kohtalaisen hyvin, ja esimerkiksi kauppa sekä rakentaminen olivat syyskuussa muuta maata paremmalla tasolla.

Länsi-Suomen tilanne on pitkälti etelän kaltainen. Lännessä erityisesti tietotekniikka- ja viestintäala on ollut koko vuoden ajan selvästi positiivinen ja syyskuussa nousua on tullut noin kuusi prosenttia.

Suhteellisen hyvin muualla Suomessa pärjännyt kaupan ala laski Itä-Suomessa toukokuussa pahimmillaan noin 14 prosenttia eikä ole vielä kunnolla toipunut siitä. Hyvää on, että Itä-Suomessa majoitus- ja ravitsemusala on toipunut muuhun maahan verrattuna kohtalaisen hyvin.

Pohjois-Suomessa majoitus- ja ravitsemusala oli puolestaan huhti-toukokuussa kovin kärsijä, mutta on nyt noussut syvästä kuopasta noin -10 prosentin tasolle. Uutena huolena alueella ovat hallinto- ja tukipalvelut, joihin sisältyvät muun muassa henkilöstövuokraus ja matkoihin liittyvät järjestelyt.

– Tämän alan uusi pohja saavutettiin syyskuussa, kun työntekijämäärä laski yli 20 prosenttia vuoden takaisesta tilanteesta. Positiivista on, että kuljetusalalla on mennyt Suomessa parhaiten pohjoisessa, sillä laskua kertyi syyskuussa vain neljä prosenttia, Vatanen summaa.

Ilmarisen suhdanneindeksi kuvaa muutosta yhteensä yli 40 000 yrityksen ja noin 500 000 työntekijän joukosta.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt