”Mahdollistaako toimeentulotuki kielteisen päätöksen saaneen laittoman oleskelun?”

Kansanedustaja Wille Rydman jätti kirjallisen kysymyksen toimeentulotuen myöntämisestä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille ulkomaalaisille.

Kokoomuksen Wille Rydmanin eduskunnassa jättämässä kysymyksessä viitataan Ylen uutiseen, jonka mukaan Suomi myöntää toimeentulotukea ulkomaalaisille, jotka ovat saaneet kielteisen turvapaikkapäätöksen ja jääneet sen jälkeen laittomasti oleskelemaan maahan.

– Uutisen mukaan asia koskee erityisesti kielteisen päätöksen saaneita irakilaisia turvapaikanhakijoita. Irak ei suostu ottamaan vastaan muita kuin vapaaehtoisesti palaavia kansalaisiaan, minkä johdosta kielteisen oleskelulupapäätöksen saaneet irakilaiset usein tosiasiassa jäävät Suomeen. Tilanne on ongelmallinen, sillä kielteisen päätöksen saaneilla ei ole oikeutta työntekoon tai julkiseen terveydenhuoltoon, mutta tästä huolimatta heillä on oikeus hakea toimeentulotukea, joka voidaan myöntää heille täysimääräisenä, Wille Rydman toteaa.

Kansanedustajan mukaan on ongelmallista, että tällä hetkellä käytäntöä voidaan tulkita niin, että toimeentulotukea voidaan myöntää henkilöille, jotka ovat maassa laittomasti.

– Suomalaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan ei kuulu jättää ketään välttämättömän tuen ulkopuolelle, mutta toimeentulotuen täysimääräinen myöntäminen laittomasti maassa oleskelevalle sotii järjestelmän tarkoitusta vastaan.

Rydman viittaa sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman toimeentulotukilain soveltajan oppaaseen ja ulkomaalaislakiin sisältyvään muuhun kuin toimeentulotukeen perustuvan toimeentulon vaatimukseen.

– Jo pelkästään maahantulon edellytyksenä on se, että kolmannen maan kansalainen pystyy tarvittaessa esittämään asiakirjoja, joilla hän osoittaa suunnitellun oleskelunsa tarkoituksen ja edellytykset. Lisäksi hänen tulee pystyä osoittamaan rajaviranomaisille, että hänellä on toimeentuloonsa tarvittavat varat, kun otetaan huomioon suunniteltu maassa oleskelun kesto ja lähtömaahan paluu tai että hän pystyy laillisesti hankkimaan nämä varat. Näin ollen ulkomaalaisen tai maahanmuuttajan ei tulisi olla sen suuremmassa toimeentulotuen tarpeessa kuin muutoinkaan henkilön, jolla on kotikunta Suomessa. Tämäkin todetaan ministeriön ohjeistuksessa, kysymyksessä todetaan.

Wille Rydmanin mukaan ”jokaisella on velvollisuus kykynsä mukaan pitää huolta itsestään ja omasta elatuksestaan. Toimeentulotuen tarkoituksena ei ole mahdollistaa laittomasti maassa olevan henkilön jatkuvaa oleskelua Suomessa. Mikäli ilmennyttä puutetta ei korjata, voi toimeentulotuesta muodostua epätoivottu vetovoimatekijä sellaisille turvapaikanhakijoille, joilla ei tosiasiallisesti ole perusteita saada turvapaikkaa”.

Kansanedustajan varsinainen kysymys ministerille kuuluu ”miten hallitus aikoo varmistaa, ettei kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille myönnetty toimeentulotuki tosiasiallisesti vesitä kielteistä päätöstä ja mahdollista laittoman oleskelun jatkumista maassa”.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt