Maalaismaisemaa Orimattilan Luhtikylässä. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Maatilojen määrä on vähentynyt viime vuosina

Aktiivisten maatilojen lukumäärä on pienentynyt yhtäjaksoisesti vuodesta 2004 lähtien.

Tilastokeskuksen mukaan aktiivisten maatilojen lukumäärä on laskenut 31 prosenttia vuosien 2004–2016 välillä.

Suurin pudotus tilojen lukumäärässä on tapahtunut sikataloutta harjoittavien tilojen osalla, noin 65 prosenttia.

Yleisesti eläintuotantoon suuntautuneiden tilojen lukumäärä on laskenut nopeammin, kuin kasvintuotantoon suuntautuneiden tilojen lukumäärä.

Vuonna 2016 maatilatalouden tuloverolain perusteella verotettuja aktiivimaatilayrityksiä oli kaikkiaan 47 361.

Maatilayritysten omistajien henkilökohtainen maatalouden ansio- ja pääomatulo oli viime vuonna keskimäärin noin 17 500 euroa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt